Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Bedenkingen bij Twents aanbestedingsbeleid

Samen14, het samenwerkingsverband van 12 Twentse gemeenten binnen het sociaal domein, heeft 300 zorgaanbieders gecontracteerd. Onlangs werd bekend dat 64 daarvan ‘rood’ gekleurd zijn, wat betekent dat er ernstige twijfels zijn over hun integriteit. Volgens minister van VWS Hugo de Jonge zou dit het gevolg kunnen zijn van het Twentse aanbestedingsbeleid.

De minister reageerde, op Kamervragen van René Peters (CDA) naar aanleiding van de signalen over ‘foute’ zorgbureaus in Twente. Peters richtte zich vooral op de ‘open-house financiering’, waar Samen14 gebruik van maakt. Deze aanbestedingsvorm betekent dat wanneer een zorgaanbieder aan de eisen van een gemeente voldoet, deze automatisch voor een aanbesteding in aanmerking komt, zonder duidelijke controle vooraf.

Ontbreken controle
Volgens Tubantia benadrukte de Jonge in zijn antwoord dat de zorgaanbieders tussen het moment van inschrijven en de aanbesteding wel degelijk gecontroleerd worden. Wel pleit de minister voor een preventievere aanpak. Hij stelt niet met cijfers te kunnen staven of het ontbreken van controle vooraf leidt tot meer ‘foute’ zorgbureaus, maar acht dit “niet onlogisch.”

Rode zorgbureaus
Samen14 is inmiddels een onderzoek gestart naar de problemen met haar zorgaanbieders. Dat doet het aan de hand van haar stoplichtmodel, een lijst met twaalf vragen over risico-indicatoren. Zorgaanbieders kunnen voor iedere vraag 1,2 of 3 punten krijgen; wanneer ze boven de 5 uitkomen worden ze als rood gemarkeerd, waarna ze kunnen rekenen op extra onderzoek. De eerste fase daarvan werd vorige week afgerond. Daaruit bleek dat van de 64 rode zorgbureaus, 36 nog eens extra onderzocht moeten worden.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (1)

aanbestedingscafe gebruiker 20 juni 2019 13:26 uur

Het is niet juist dat de toelating binnen een OpenHouse methodiek (die onterecht een aanbestedingsvorm wordt genoemd) vanuit de procedure plaatsvindt zonder duidelijke controle vooraf. Het toetsen van de eisen is een onderdeel waarbinnen inkopende partijen een keuze kunnen maken hoe zwaar zij de controle inrichten. Partijen dienen overigens altijd een rechtsgeldige verklaring af te leggen dat ze aan de voorwaarden voldoen. Het gaat dus om de mate van controle die wordt ingebouwd voor en tijdens de overeenkomst. Het gaat om de balans tussen vertrouwen en controle.

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres