Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Belangenorganisaties pleiten voor tender-vergoedingen

“Ondernemers zouden een vergoeding moeten krijgen voor een deel van de kosten die zij maken in een aanbestedingsprocedure”, zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW. Zij krijgen steeds meer klachten vanuit branches en bedrijven over vergaande en onredelijke eisen die aanbestedende diensten stellen.

“Soms moeten architecten al complete ontwerpen aanleveren of IT-bedrijven volledige websites”, zegt MKB-Nederland directeur Leendert-Jan Visser namens beide organisaties. “Wij vinden dat veel te ver gaan. De Aanbestedingswet schrijft voor dat aanbestedende diensten proportionele eisen moeten stellen.”

Intrekken
Ook zijn de belangenorganisaties kritisch over het intrekken van aanbestedingen. “Bedrijven hebben dan al vele uren gestoken in een project, dat vervolgens wordt afgeblazen. Om deze redenen overwegen sommige ondernemers om zich niet meer in te schrijven voor aanbestedingen. De hoeveelheid tijd en geld die in de voorbereidingen gestoken moet worden, weegt niet meer op tegen het risico dat de ondernemer loopt.”

Vergoeding
MKB-Nederland en VNO-NCW willen een vergoeding voor de ondernemers. “Een vergoeding dwingt aanbestedende diensten om helder te formuleren wat ze van ondernemers vragen en hoe ze de tenderkosten kunnen beperken”, besluit Visser.

Standpunt Tweede Kamercommissie
De Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat heeft zich over het rapport van toenmalig minister Henk Kamp gebogen over nut en onnut van vergoedingen aan ondernemers die deelnemen aan aanbestedingen. Het bedrijfsleven klaagt al lang over de kosten en het intrekken van aanbestedingen. De tevergeefs gemaakt kosten die ondernemers maken, lopen in de miljoenen, schrijft Leeuwarder Courant. Staatssecretaris Keijzer heeft beterschap beloofd en wil inzichtelijk maken wat de kosten van aanbestedingen zijn. De belangenorganisaties vinden dat zij daarmee niet ver genoeg gaat.

 

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres