Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
01
11
17
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
1
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Fraude en corruptie
Soort: ,

Belastingdienst sjoemelde met miljoenenopdracht Accenture

De Belastingdienst heeft de aanbesteding voor de Broedkamer in 2013 op onrechtmatige wijze aan IT-consultant Accenture gegund. Dat blijkt uit het onderzoek naar de aanbestedingsprocedure. “De conclusies ten aanzien van de gevolgde procedure tot opdrachtverlening zijn ernstig, aangezien er vanuit de Aanbestedingswet 2012 gezien onrechtmatigheden zijn geconstateerd”, schrijft Menno Snel, staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer.

Op 1 februari 2017 suggereerde Zembla dat de op 16 januari 2014 definitief aan Accenture gegunde opdracht van de Belastingdienst voor het opzetten van de Broedkamer onrechtmatig zou zijn verlopen. Deze opdracht, ter waarde van 15 miljoen, is aan Accenture gegund na het doorlopen van een Minicompetitie, op basis van een raamovereenkomst voor Advies- en Auditdiensten. Advocatenkantoor NautaDutilh heeft in opdracht van toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes het forensisch onderzoek uitgevoerd.

Belangenverstrengeling
Uit het onderzoek komen een aantal zaken naar voren die hebben ‘geleid tot een schijn van belangenverstrengeling’. Zo heeft er ten tijde van de uitvraag van de Broedkamer-aanbesteding een diner plaatsgevonden tussen de directeur van Belastingen, directeur bedrijfsvoering, het bij de aanbesteding betrokken afdelingshoofd en Accenture.

Ook is de toenmalig algemeen directeur van Belastingen, Hans Poel, juryvoorzitter geweest bij de Accenture Innovation Awards, ten tijde van de Minicompetitie. In dit kader heeft de directeur meerdere contactmomenten met Accenture gehad. Poel heeft ook twee verschillende uitnodigingen gekregen van Accenture voor hockeytoernooien ten tijde van de Minicompetitie. De onderzoekers gaan ervan uit dat de directeur niet op deze uitnodigingen is ingegaan. Wel hebben ze een reactie kunnen vinden op een van de uitnodigingen: “kaartjes voor maandag evt wel leuk”.

Geen level playing field
Bij de Minicompetitie is de Aanbestedingswet niet nageleefd. “Een van de elementen is dat er een verstoring van het Level Playing Field was”, schrijft de staatssecretaris. De onrechtmatigheden zijn op meerdere vlakken vastgesteld, zoals een onevenredig korte inschrijvingstermijn, ontbreken van informatie en het onvoldoende vermijden van willekeur bij de beoordeling. Wat opvalt in het lijstje van onrechtmatigheden, is dat Accenture beschikte over een informatievoorsprong. De informatie was afkomstig van bij de Belastingdienst werkzame Accenture-medewerkers. De informatie was met name afkomstig uit de betrokkenheid van Accenture bij meerdere projecten, waaronder een voorloper van de Broedkamer. “In reactie op deze situatie heeft de Belastingdienst onvoldoende gedaan om de voorsprong te compenseren”, concluderen de onderzoekers.

Bij de aanvang van de verkenningsfase van de Minicompetitie zijn er acht afspraken gepland tussen de directeur bedrijfsvoering, het bij de aanbesteding betrokken afdelingshoofd en medewerkers van Accenture die bij de Minicompetitie betrokken waren. De onderzoekers trekken geen conclusies uit dit feit vanwege ‘gebrek aan informatie’. De onderzoekers concluderen wel dat het afdelingshoofd dat verantwoordelijk was voor de aanbesteding een voorkeur had voor Accenture. Deze zou hier ook op hebben gestuurd bij de Minicompetitie. De verantwoordelijke directeur wist hiervan, maar heeft niet ingegrepen.

Geen aangifte
Volgens de staatssecretaris kon de onrechtmatige aanbesteding plaatsvinden door het ‘ontbreken van heldere procedures, juiste en passende houding en gedrag van betrokken medewerkers en het onvoldoende aanwezig zijn van checks and balances.’ Inmiddels hebben er volgens Snel verschillende aanscherpingen van de procedures voor aanbestedingen plaatsgevonden. Daarnaast zijn de toenmalig directeur Belastingen, manager D&A en het afdelingshoofd niet meer werkzaam bij de Belastingdienst. Snel ziet in het onderzoek geen omstandigheden die het vermoeden doen rijzen van een strafbaar feit. De onderzoekers ventileren slechts vermoedens van belangenverstrengeling, maar hebben dit niet vast kunnen stellen. Er was ook geen sprake van persoonlijk gewin. Er is geen andere beweegreden vastgesteld, dan dat er een wens was om Accenture aan boord te houden. “Van het doen van aangifte is dan ook geen sprake”.

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor AanbestedingsCafe.nl zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@aanbestedings-cafe.nl

Reacties:

  • Paul Janssen | 14-11-2017 om 16:33

    Krijgt de belastingdienst nu een boete van de ACM?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.