Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Benoeming commissie integriteitschendingen politie

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie om een tijdelijke commissie integriteitsschendingen inkoop en aanbestedingen door de politie aan te stellen. Deze commissie heeft als doel om het melden van integriteitskwesties bij de politie voor leveranciers zo toegankelijk mogelijk te maken. Aanleiding voor het verzoek van de minister was het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de mogelijke integriteitsschending bij de aanbesteding van politievoertuigen in 2010.

Naast de aanbesteding van politievoertuigen zijn er ook signalen dat er integriteitsschending heeft plaatsgevonden bij andere aanbestedingen van de politie. Zo zijn er, naast de voertuigen, afgelopen jaar ook vraagtekens gezet bij de aanbesteding van portofoons en alcoholtesters.

Bestaande meldpunten
Momenteel kunnen meldingen van integriteitsschendingen worden gedaan bij de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie. Deze afdeling is onafhankelijk en rapporteert en adviseert direct aan de korpsleiding. Daarnaast heeft de korpsleiding voor medewerkers een meldpunt ingericht: het Landelijk Meldpunt Misstanden, dat direct onder de korpschef is gepositioneerd. Medewerkers kunnen zich tevens wenden tot de Onderzoeksraad Integriteit Overheid, die er ook voor politiemedewerkers is.

Tijdelijke commissie
In aanvulling hierop is de tijdelijke, onafhankelijke commissie toegezegd aan de Kamer. Deze commissie is opgericht voor leveranciers van de politie die zich niet vrij voelen om zich te wenden tot de VIK, of niet tevreden zijn met de wijze van de afhandeling van hun melding. De commissie beoordeelt de bevindingen en adviseert de minister van Veiligheid en Justitie en de korpsleiding over het nemen van maatregelen. Als de melding strafbare feiten bevat, dan zal de commissie deze overdragen aan de bevoegde autoriteiten. De commissie wordt ingesteld voor één jaar.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres