Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
09
09
16
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Wetgeving
Soort:

Beperkte concurrentie op leermiddelenmarkt

Beperkte concurrentie op leermiddelenmarkt

Scholen krijgen sinds de invoering van de Wet Gratis Schoolboeken (WGS) in 2008 vaker te maken met de aanbestedingsplicht, aangezien ze met publiek geld leermiddelen inkopen. De wijze waarop de aanbestedingsplicht door scholen ingevuld wordt, zorgt echter voor beperkte concurrentie en verstarde marktverhoudingen op de leermiddelenmarkt.

Dat blijkt uit de evaluatie van de Wet Gratis Schoolboeken. De WGS heeft twee hoofddoelen: de schoolkosten voor ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs beperken en de marktwerking op de leermiddelenmarkt verbeteren. Vooral in het laatste doel is nog geen beweging gekomen.

Weinig nieuwe toetreders
Twee grote distributeurs beheersen de markt van distributie van leermiddelen en drie uitgevers beheersen de markt van leermiddelen. “Er zijn amper nieuwe toetreders in de distributie door hoge toetredingsdrempels, zoals kortingspercentages van de huidige distributeurs”, reageert Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lock-in
De grenzen tussen de verschillende rollen in de leermiddelenketen zijn aan het vervagen en er komen nieuwe rollen bij, ziet Dekker. “Dit is vooral het gevolg van de toenemende digitalisering en de wens van scholen voor een ‘one-stop-shop’. Uitgevers, distributeurs en aanbieders van leerlingadministratiesystemen, leerlingvolgsystemen en elektronische leeromgevingen betreden elkaars markt om scholen alle diensten te kunnen bieden. Op korte termijn vergroot dit de concurrentie, maar op lange termijn vergroot dit het risico op ‘lock-in’”, aldus de staatssecretaris.

Objectieve gegevens
De onderzoekers geven aan dat het lastig is om objectieve gegevens te verzamelen over de aanbieders, omdat contractgegevens, prijzen en kortingen niet openbaar gemaakt hoeven worden. Om bewustere keuzes door scholen mogelijk te maken, is meer informatie nodig. “Het aanbod, de prijzen, omzetten en winstcijfers zijn nu onvoldoende transparant om onomstotelijk vast te kunnen stellen of de markt voldoende effectief concurrerend is.”

Vraag onvoldoende scherp
Dekker ziet dat scholen inmiddels beter in staat zijn hun vraag te formuleren en eventuele hiaten en problemen in de aanbestedingsbestekken te dichten. “Toch lijkt het dat scholen hun vraag soms nog onvoldoende scherp hebben en nog onvoldoende de mogelijkheden van het aanbestedingsinstrumentarium en de Aanbestedingswet 2012 benutten. Zo biedt de wet ruimte voor marktconsultatie en innovatiegerichte inkoop.” De staatssecretaris ziet echter dat het ook zonder aanbestedingsregelgeving een geconsolideerde markt is, met hoge toetredingsdrempels. Daarnaast hebben de scholen een achterstand aan inkoopexpertise en inhoudelijke kennis van de dienstverlening.

Doorbraakproject
Uit de evaluatie van de WGS blijkt dus dat de gewenste verbetering op de leermiddelenmarkt nog niet is gerealiseerd. “Het is belangrijk dat de scholen de komende periode ander inkoopgedrag laten zien om stappen te zetten naar een effectievere leermiddelenmarkt.” Er is een ‘Doorbraakproject’ gestart om de scholen te ondersteunen bij functionele aanbestedingstrajecten van leermiddelen. “In het Doorbraakproject zijn acties in gang gezet ten aanzien van verdere professionalisering van de inkoopfunctie van de scholen. Scholen krijgen tools en informatie en worden gestimuleerd om samen aan te besteden om de vraagmacht van de scholen te vergroten. Door gezamenlijk aanbesteden kunnen scholen hun behoeften ook duidelijker kenbaar maken aan de markt.”

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor AanbestedingsCafe.nl zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@aanbestedings-cafe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.