Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Betere samenwerking moet voor betere aanbestedingen zorgen

Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat en Nederlands grootste opdrachtgever van bouwprojecten, heeft veel veranderd toen hij in 2010 als directeur-generaal in trad bij Rijkswaterstaat. Deze veranderingen zouden ervoor moeten zorgen dat aanbestedingen reëler worden door een betere samenwerking.

Begin 2016 legde Rijkswaterstaat in de zogeheten Marktvisie vast dat opdrachtgevers en -nemers beter moeten gaan samenwerken. Bouwers moeten niet meer te laag inschrijven bij aanbestedingen. Als tegenprestatie legt Rijkswaterstaat niet alle risico’s bij de opdrachtnemer. Dit moet ervoor gaan zorgen dat partijen niet gegijzeld worden door ‘vechtcontracten’ waarbij de verhoudingen verzuren.

Samenwerken
Pasgeleden kwam de Koers2020 uit, waarin is vastgelegd hoe Rijkswaterstaat te werk wil gaan. Een van de onderwerpen waar in de Koers 2020 op gefocust wordt, is samenwerken. Eerder was samenwerken geen vanzelfsprekendheid. Dronkers vertelt aan Het Financieele Dagblad dat Rijkswaterstaat met de markt een relatie van opdrachtgever- en opdrachtnemer heeft. Daardoor was er veel wantrouwen.

Opener contact
Op dit moment zoekt Rijkswaterstaat een opener contact met de bouwers, maar ook met de samenleving. Volgens Dronkers willen burgers, bedrijven en lagere overheden dichter bij de besluitvorming betrokken zijn. Zo wordt er nu bij tenders van projecten in een dialoogfase met de markt bekeken welke risico’s er zijn, hoe die verdeeld kunnen worden en hoe het project het beste aangepakt kan worden. Bij projecten is het daarnaast mogelijk om in een eerdere fase inspraak te hebben en worden ideeën geïnventariseerd en meegenomen.

Toekomst
Dronkers is van mening dat als je mensen in een vroeg stadium benadert, je een hoop goede ideeën krijgt en mensen medeverantwoordelijk worden. In de infrastructuur zullen in de toekomst meer functies, bijvoorbeeld wonen en werken, gecombineerd worden.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres