Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Bewijslast conflict bij aanbestedende dienst

Wanneer een inschrijver naar de rechter stapt, moet de aanbestedende dienst bewijslast aanleveren dat de aanbesteding eerlijk is verlopen. Dit is de uitspraak van het Europese Hof over een zaak uit Litouwen. Het juridische speelveld ten aanzien van conflicten bij aanbestedingen kan daardoor wijzigen. Dit meldt Cobouw.

In de Europese en Nederlandse aanbestedingsregels staat dat belangenverstrengeling bij aanbestedingen ongeoorloofd is. Toch worden in Nederland inschrijvers die klagen over belangenverstrengeling door de rechter vrijwel zonder uitzondering in het ongelijk gesteld. De klager moet namelijk kunnen aantonen dat de uitkomst van de aanbesteding door belangenverstrengeling is beïnvloed.

Onmogelijke opgave
Voor de klager is dat een bijna onmogelijke opgave. De klager, of inschrijver, neemt niet deel aan de beoordeling van de aanbesteding. Ook krijgt de klager geen inzage in documenten waaruit blijkt hoe de beoordeling verlopen is. De klager kan daarom niet aantonen of en hoe de uitkomst van een aanbesteding door belangenverstrengeling is beïnvloed.

Litouwen
Het Hof van Justitie voor de Europese Unie oordeelde anders over een zaak in Litouwen. Het gaat hierbij om een zaak waarin er vermoedens waren van een belangenverstrengeling tussen de deskundigen van de winnende inschrijver en de beoordelaars. Men stapte daarom met een klacht naar de rechter. De Litouwse rechters hadden de klacht afgewezen, omdat er niet was aangetoond dat de beoordeling zelf partijdig was verlopen. Het Europese Hof oordeelde anders. De klager hoeft niet aan te tonen of de uitkomst van de aanbesteding daadwerkelijk door belangenverstrengeling is beïnvloed. De aanbestedende dienst moet daar zelf onderzoek naar doen.

Per geval
De Commissie van Aanbestedingsexperts volgt het Europese hof hierin. Er wordt per geval onderzocht of de klager objectieve gegevens heeft overlegd op basis waarvan de onpartijdigheid van de aanbestedende dienst kan worden betwijfeld. Als dat het geval is, moet de aanbestedende dienst een onderzoek instellen om het belangenconflict te identificeren en te beëindigen.

Speelveld
Het juridische speelveld ten aanzien van conflicten bij aanbestedingen is daardoor gewijzigd. Inschrijvers zijn niet langer met een onmogelijke bewijslast opgezadeld als ze informatie hebben over belangenverstrengeling bij aanbestedingen. De aanbesteder zal in dat soort situaties ook sneller dan in het verleden zelf de schuld op zich moeten nemen.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres