Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

'Bij vermoeden aanbestedingsfraude moet ACM invallen'

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) moet veel eerder invallen doen bij bedrijven waartegen een vermoeden van aanbestedingsfraude bestaat.[slide] Daarvoor pleit Pieter Kuypers, bijzonder hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht tegenover het Financieel Dagblad. 

De Rijksrecherche kondigde eerder aan een oriënterend onderzoek te beginnen naar mogelijke fraude met aanbestedingen op de ICT-afdeling van de gemeente Rotterdam.  Dit naar aanleiding van de onthullingen door het televisieprogramma Zembla, dat liet zien hoe ambtenaren verschillende keren vertrouwelijke documenten aan automatiseringsbedrijf Ordina hebben toegespeeld. Kuypers wil dat de ACM actiever te werk gaat. ‘Als ik een ambtenaar omkoop is het geen zaak voor de ACM, maar voor het Openbaar Ministerie. Vandaar dat de Rijksrecherche nu een onderzoek is begonnen. De ACM verschijnt in beeld bij illegale afspraken tussen aanbieders. Nu zeggen ze eerst een aanwijzing te moeten hebben voordat ze een bedrijfsbezoek kunnen brengen. Ik betwijfel dat. De ACM is toezichthouder en die heeft voor het houden van toezicht geen concrete aanwijzing van een overtreding nodig.’

Zwaar middel
Een vermoeden van een overtreding is juridisch wel gebruikelijk voor de verdergaande onderzoeksbevoegdheden van de ACM. ‘Ik realiseer me terdege dat bedrijfsbezoeken voor onderzoek door de ACM een zwaar middel is waar geen misbruik van gemaakt mag worden. Maar je weet pas of er een aanwijzing of zelfs een bewijs voor samenspanning is als je een inval doet en de inhoud van de servers kopieert. Nu geeft de ACM de bedrijven toch iets te veel tijd om hun archiefkasten nog eens door te nemen, terwijl naar ik begrijp er wel aanwijzingen zijn voor overtredingen van de mededingingswetgeving in Rotterdamse aanbestedingen.’

Tanden laten zien
De afwachtende houding van de ACM vindt Kuypers vreemd. “Op hun eigen site te lezen is dat eventuele overtredingen bij publieke aanbestedingen een speerpunt van het beleid is en de ACM alert is op signalen over oneerlijke concurrentie. Dan mag de toezichthouder ook meer de tanden laten zien,” aldus Kuypers in gesprek met het FD.

 

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres