Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Blok wil onduidelijkheid over dialoogmogelijkheden ophelderen

Bij gemeenten heerst onzekerheid over de dialoogmogelijkheden met zorgaanbieders bij aanbestedingen van onder andere jeugdzorg. De aangepaste Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden wijzigt de procedure bij het aanbesteden van sociale diensten. Dit leidde tot vragen en Van Toorenburg van het CDA uitte hier vervolgens haar zorgen over in de Tweede Kamer.

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) geeft in een Kamerbrief aan dat hij hierover op 22 juni 2016 met gemeenten heeft gesproken tijdens een regietafel sociaal domein. “Besloten is dat de informatiebehoefte van gemeenten als uitgangspunt genomen moet worden. PIANOo zal haar informatie uitbreiden met aanbestedingsvraagstukken binnen het sociaal domein. Op dit moment worden er aanbestedingsmethodieken en hulpmiddelen ontwikkelt voor het sociaal domein.”

Er is langs twee sporen gewerkt aan het verkrijgen van helderheid over de dialoogmogelijkheden. Naast de inzet van PIANOo, heeft Blok ook de formele mogelijkheden in kaart laten brengen. Uit de analyse blijkt dat de dialoog voorafgaand aan de formele start van het aanbestedingstraject moet plaatsvinden. In een publicatie van Europa Decentraal zijn de uitkomsten van de analyse meegenomen.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (1)

Dolf Bruins 19 september 2016 18:09 uur

De brief impliceert overigens bestuurlijk aanbesteden niet voldoet aan de eisen van de wet (namelijk dat dialoog voorafgaand aan formele start van aanbesteding zou moeten plaatsvinden). Los van bestuurlijk aanbesteden ben ik het totaal niet met Blok eens. Ook tijdens de aanbestedingsprocedure bestaat er formeel ruimte voor dialoog! Bijv: concurrentiegerichte dialoog....of een mededinginsprocedure...

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres