Magnifying glass Close

Bouwers windmolenpark controleren niet of winning grondstoffen eerlijk verloopt

Dagblad Trouw meldt dat Nederlandse bedrijven die windmolenparken bouwen niet controleren of de winning van grondstoffen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika eerlijk verloopt. Het bouwen van windmolenparken in Nederland kan daardoor zorgen voor milieuschade in de landen waar dat soort grondstoffen gewonnen wordt.

Ontwikkelingsorganisatie ActionAid gaf opdracht tot een onderzoek naar de werkwijze van Nederlandse windmolenbouwers. Daaruit blijkt dat bedrijven risico’s van grondstofwinning niet in kaart brengen en ook niet optreden tegen misstanden. Het gaat dan met name om het winnen van metalen en mineralen. Controle, rapportage en monitoring op de inkoop van mogelijke ‘foute’ grondstoffen ontbreekt. Daardoor is de kans groot dat bedrijven – onbewust – materialen inkopen die gewonnen zijn onder omstandigheden die negatieve impact hebben op mens en milieu.

ActionAid vraagt de Nederlandse overheid meer transparantie te eisen van windmolenbouwers door een eerlijke productieketen te eisen in aanbestedingen. De Nederlandse Windenenergie Associatie (NWEA) zegt dat het monitoren van eerlijke winning van grondstoffen te ingewikkeld is omdat de totale keten lang en niet transparant is. Bouwers van windmolenparken stellen liever een convenant op onder leiding van de SER, waarin zij afspraken maken over risico’s die bij de bouw van dergelijke parken komen kijken. ActionAid ziet vooralsnog niets in vrijwillige richtlijnen en neemt alleen genoegen met wetgeving die ervoor zorgt dat bedrijven voortaan alleen ‘eerlijk’ gewonnen grondstoffen inkopen. 

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres