Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Bouwsector vindt prijs belangrijker dan veiligheid

Bij aanbestedingen is de bouw is de laagste prijs vaak leidend. Dat gaat vaak ten koste van het verbeteren van de veiligheid. Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) naar aanleiding van de instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport. Volgens het OvV zijn deze ontwikkelingen bovendien al jaren aan de gang.

Het rapport van de OvV stelt dat een “sterke sturing op prijs onwenselijke gevolgen kan hebben voor de constructieve veiligheid van een gebouw.” Dat bleek wel in Eindhoven waar twee maanden voor de instorting van de garage al scheuren in de vloeren werden opgemerkt. Hoewel dit zou duiden op een ‘constructief veiligheidstekort’, zou volgens de Raad niemand aanleiding hebben gezien om de veiligheid van het gebouw in twijfel te trekken.

Maatschappelijk probleem
Tegenover BNR laat Rob Nijsse, hoogleraar constructieleer aan de TU Delft, weten dat hij niet verrast is door de conclusies van de OvV. Volgens hem komen ze zelfs rijkelijk te laat, en duiden ze op een breder maatschappelijk probleem. Doordat de overheid inzet op geld boven kwaliteit en de toezicht aan het bedrijfsleven overlaat, kan het minder goed de welzijn van haar burgers behartigen.

Schuld afwentelen
Naast het sturen op prijs identificeert de OvV nog enkele andere zaken die de veiligheid in gevaar brengen. Zo zijn er volgens het rapport bij de bouw vaak zoveel partijen betrokken waardoor het niet duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is. Hierdoor zouden kwetsbaarheden niet opgemerkt en aangepakt worden. Daarnaast merkt de Raad op dat bedrijven na een ongeluk meer bezig zijn met het afwentelen van schuld dan met het verbeteren van de veiligheid.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres