Magnifying glass Close

Britten blijven in GPA

Het Verenigd Koninkrijk heeft een akkoord gesloten met de Wereldhandelsorganisatie (WHO) om ook na Brexit onderdeel te kunnen blijven van het Government Procurement Agreement (GPA). Volgens diplomaten verliepen de onderhandelingen soepel, omdat beide partijen er belang bij hebben om de Britten in de club te houden. GPA-leden zullen zo ook na 29 maart toegang hebben tot Britse aanbestedingen, en vice versa.

Volgens de Britse WHO-ambassadeur Julian Braithwaite bewijst dit akkoord dat de Britten met zo min mogelijk disruptie de EU willen verlaten. Ook geeft hij aan dat als gevolg van het akkoord de EU, Zwitserland en Montenegro enkele kleine amenderingen hebben doorgevoerd in hun lidmaatschapsvoorwaarden, vooral om de continuïteit te waarborgen.

China
Euronews meldt dat de 47 GPA-leden gezamenlijk een aanbestedingsmarkt van 1,7 triljoen dollar vertegenwoordigen. En dit bedrag lijkt in de toekomst alleen maar groter te gaan worden. Australië staat immers op het punt van toetreding, terwijl ook China heeft laten weten lid te willen worden.

VS
De Amerikaanse WHO-ambassadeur Dennis Shea heft eveneens het akkoord verwelkomt. Hij geeft aan dat in 2013 het VK verantwoordelijk was voor een kwart van alle EU-aanbestedingen die onder de GPA vallen. En als je alleen naar de aanbestedingen van centrale overheden kijkt, is het Britse aandeel in EU-aanbestedingen zelfs 46%, stelt Shea.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres