Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Budgetten voor MVI fors omhoog

Sharon Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de budgetten voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) ten opzichte van vorig jaar fors omhoog verschoven. Het totale budget verschuift van 2.254.000 euro in 2015, naar 3.508.000 euro in 2016.

De budgetten zijn inclusief capaciteit en opdrachten aan uitvoeringsorganisaties. De personele inzet betreft grotendeels het ontwikkelen van duurzame werkmethoden, technische kaders en instrumenten voor maatschappelijk verantwoord inkopen.

Integraal onderdeel
In de jaren 2013 tot 2015 was er over alle departementen een afname in de budgetten. Dit is volgens Dijksma te verklaren door de verschuiving van beleidsontwikkeling naar implementatie van beleid. “MVI is in toenemende mate een integraal onderdeel van de wijze waarop departementen en uitvoerende organisaties invulling geven aan bedrijfsvoering en projecten.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres