Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Circulair aanbesteden vraagt meer dan een keurmerk

“Circulair aanbesteden heeft weinig zin wanneer je als organisatie geen visie hebt op circulariteit. Waarom wil je circulair aanbesteden en wat wil je er mee bereiken? Het werkt niet als je alleen maar met duurzaamheid bezig bent, omdat het een hot topic is.” Zo stelt Floris van Haagen, consultant bij adviesbureau Copper 8, dat inkooporganisaties ondersteunt bij circulaire aanbestedingstrajecten.

Organisaties die circulair willen aanbesteden beseffen volgens van Haagen te weinig dat het om meer draait dan alleen het afleveren van een duurzaam product. Hij stelt dat het eindresultaat moet worden verbonden aan het proces, want anders “stop je veel tijd en geld in circulair aanbesteden, maar is het eindresultaat uiteindelijk hetzelfde. Stel bijvoorbeeld dat je meubilair duurzaam aanbesteed en dat levert een stoel op, met milieukeurmerk, waarin inderdaad gebruik is gemaakt van circulaire, ethische materialen. Wat heb je daaraan wanneer die stoel na gebruik uiteindelijk toch op de afvalberg belandt?”

Referentie
Bij Copper 8 is men dan ook geen fan van het werken met geschiktheidseisen. “We hebben ervaren dat deze nog niet goed genoeg toepasbaar zijn bij circulaire aanbestedingstrajecten. Daarnaast ligt er geen beoordeling aan vast. Je kunt een referentie uitvragen voor een circulair gebouw, en een marktpartij kan deze indienen, maar dat zegt weinig over kwaliteit. Bovendien kan er met referenties makkelijk gemanipuleerd worden, en bestaat de kans dat nieuwe, innovatieve partijen worden uitgesloten. Wanneer je circulair aanbesteedt is het daarom vooral belangrijk om bedrijven te vinden met een DNA-match. Dat klinkt heel zweverig, maar gedurende de contractfase zul je veel hobbels op de weg tegenkomen. Wanneer je dan geen partner hebt die jouw visie deelt, ga je hard onderuit.”

Visie
Van Haagen benadrukt dat geschiktheidseisen wel voor technische bekwaamheid gebruikt kunnen worden. Die moeten volgens hem echter wel losstaan van duurzaamheid. “Wanneer je een normaal gebouw kunt maken, kun je ook wel een circulair gebouw maken. Dat vraagt allen wel om een andere werkwijze. Om de juiste partij te vinden die daarbij hoort kun je gebruik maken van selectiecriteria. Wij adviseren aanbestedende diensten daarom om inschrijvers te vragen om hun visie op, en rol binnen, de circulaire economie te beschrijven. Zo loop je wel het risico dat de partij met de beste tekstschrijvers wint. Daarom moeten inschrijvers ook welke maatregelen ze in de afgelopen vijf jaar hebben genomen op het gebied van circulariteit en welk resultaten dit heeft opgeleverd. Wanneer je wel een visie hebt, maar in je bedrijfsvoering geen enkele stap hebt genomen om dat te implementeren is dat wel een teken aan de wand.”

Marktkennis
Omdat het de mogelijkheid biedt om te selecteren op basis van vooraf kenbaar gemaakte selectiecriteria vindt Copper 8 de niet-openbare procedure de fijnste aanbestedingsvorm voor circulariteit. Van Haagen waarschuwt wel dat partijen daar niet zomaar voor moeten kiezen. “Het komt vaak voor dat aanbesteders inschrijvingen verwachten van partijen die eigenlijk niet kunnen leveren wat zij vragen. Wees daarom bewust van wat je vraagt, zodat je goed weet met welke pool van marktpartijen je te maken krijgt. Dat heeft immers invloed op de aanbestedingsprocedure waar je voor kiest. Wanneer je bijvoorbeeld weet dat er maar zeven relevante marktpartijen zijn, heeft een niet-openbare procedure geen zin.”

Functionele vraag
Van Haagen vindt voorts dat circulaire aanbesteders zich moeten richten op het formuleren van een functionele vraag, en niet moeten verzanden in technische specificaties. “Op deze manier kun je het beste gebruik maken van de kennis van de marktpartijen. Zij weten het beste wat wel en niet kan. Tegelijkertijd moet je wel zelf goed weten waarom je circulair wil aanbesteden en wat daar het resultaat van moet zijn. Wij weten dat dit lastig is. Circulair inkopen is voor organisaties vaak een eis vanuit de Rijksoverheid, waar zij aan moeten voldoen. Toch vinden wij het belangrijk dat je als organisatie nadenkt over je visie op circulariteit en over wat je er mee wilt bereiken. Alleen al omdat je zo veel beter inschrijvingen en aanmeldingen kunt beoordelen.”

 

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres