Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Circulair inkopen met ‘Rapid Circular Contracting’

De stichting Circulaire Economie heeft een methode ontwikkeld om inkoopprojecten met een circulaire ambitie in de markt te zetten. Kenmerkend voor de methode, Rapid Circular Contracting (RCC) genaamd, is dat er niet wordt gewerkt met een Programma van Eisen, maar dat er wordt samengewerkt vanuit een Programma van Ambitie. De partners ontwikkelen en ontwerpen samen en delen inzichten en dilemma’s met elkaar. Dit moet zorgen voor een korte doorlooptijd van het inkoopproces, open houding, betere prijs-kwaliteitverhouding, hogere tevredenheid en circulaire inzet van middelen.

RCC draait om het uitstellen van ieders oordeel. Dat biedt volgens de stichting ruimte voor heroriëntatie. De aanpak is vastgelegd in een roadmap met acht stappen.

 1. Voorafgaand
  Ambities, omschrijvingen en criteria worden vastgelegd in een Programma van Ambitie. De opdrachtgever maakt de aanbesteding kenbaar in de markt en organiseert een marktontmoeting ter inspiratie en aanzet tot co-creatie van de aanwezigen.
 2. Het inkoopproces
  Inschrijvers ontvangen in deze fase de informatie over de ambities en behoeften van de opdrachtgevers. Aanbieders krijgen de kans zich te presenteren op basis van hun visie en ideeën. In deze fase bieden de marktpartijen nog geen kant-en-klare oplossing aan. De opdrachtgevers selecteert de meest ideale circulaire partners voor de ontwikkel-, realisatie- en exploitatiefase.
 3. Samenwerkingscontract
  Als afronding van het inkoopproces leggen de opdrachtgever en geselecteerde winnaars de afspraken vast in een samenwerkings- en ontwikkelcontract. Hierin staat verwoord aan welke behoeften en ambities de partijen zich verbinden.
 4. Ontwerpfase
  De partijen gaan nu in teamverband aan het werk. De partijen zijn erop gericht om elkaar volledig te begrijpen. Vanuit deze mindset ontwerpen ze een waardevolle oplossing die voldoet aan de ambities. Ook denken ze nu al na over de realisatie, de exploitatie en de retour logistiek na beëindiging van de contractperiode.
 5. Ontwikkelfase
  Nadat er overeenstemming is over de ontwerpen, inzichten en afspraken wordt er een ‘Mutual Agreements Paper’ (MAP) opgesteld. Hierin worden alle oplossingen en KPI’s vastgelegd. Hiermee kunnen de verwachtingen gemanaged worden en het geeft helderheid over ieders commitment gedurende de looptijd van het contract.
 6. Realisatie
  Deze fase betreft de realisatie van het ontwerp of de oplossing.
 7. Exploitatie
  De exploitatie en viering van de resultaten.
 8. Circulariteit
  De laatste fase van het samenwerkingsverband is het moment waarop alle producten worden voorbereid om in de kringloop te blijven. Zodra de betrokken partijen hun producten hebben opgehaald, kunnen de contracten worden beëindigd.

Verschil met andere methodes
RCC verschilt van andere methodes, zoals BVP en de Concurrentie Gerichte Dialoog (CGD). BVP en CGD starten de benadering vanuit risico’s en RCC benadert vraagstukken als uitdagingen en kansen. RCC gunt daarnaast de opdracht voorafgaand aan het ontwerpen en concretiseren van de plannen. In BVP en CGD ontstaan er geen interactieve samenwerkingen, waar wederzijdse belangen worden gedeeld en gewaardeerd. Bij RCC vindt het ontwerpen en ontwikkelen van oplossingen juist wel plaats vanuit co-creatie. RCC gaat tot slot uit van gedeelde verantwoordelijkheid, terwijl BVP en CGD de verantwoordelijkheid aan de markt geven.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (1)

aanbestedingscafe gebruiker 11 oktober 2016 13:05 uur

Het stuk onder het kopje 'verschil met andere methodes' is eenzijdig, niet goed uitgewerkt en te kort door de bocht. Ook bij BVP en CGD - en dit kan bij alle methodes van aanbesteding en contractvorming - worden de verantwoordelijkheden als het goed is realistisch en marktconform verdeeld over marktpartij en aanbestedende dienst, worden wederzijdse belangen gedeeld en kan er een interactieve samenwerking zijn en kan men aan co-creatie doen. Dit is een kwestie van inpassen binnen de aanbestedingsdocumenten en bijbehorende contractstukken.

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres