Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

College Eindhoven houdt informatie sociaal domein achter

De manier waarop de gemeente Eindhoven zorgtaken uitbesteed aan WIJeindhoven werkt niet en leidt tot veel bureaucratie. Volgens oud-wethouder Mary-Ann Schreurs (D66) blijkt dit uit een analyse die in mei is besproken door het vorige college. Nu wil het nieuwe college deze informatie niet delen met de gemeenteraad.

Yvonne Bieshaar, de nieuwe directeur sociaal domein van de gemeente, heeft de analyse uitgevoerd. Zij stelt daarin ook dat Eindhoven ondermaats presteert bij het aan een baan helpen van bewoners in de bijstand en dat de visie van WIJeindhoven religieuze trekjes vertoont. Schreurs stelt dat het voormalige college verdeeld was over de vraag of de analyse gedeeld moest worden met de gemeenteraad. Uiteindelijk zou toen zijn besloten dat het nieuwe college hierover een beslissing zou moeten nemen. Het is vooralsnog onduidelijk waarom zij de informatie besluiten achter te houden.

Zorgkosten
Volgens het Eindhovens Dagblad (ED) richtte de gemeente de stichting WIJeindhoven op om de “poort tot specialistische hulp en andere, dure, professionele zorg te bewaken.” Dat moest leiden tot een andere manier van werken met minder zorgkosten, maar het ED stelt dat zeker op het gebied van specialistische jeugdzorg en beschermd wonen de kosten de pan uit rijzen.

Takenverdeling
Het ED stelt dat ook de takenverdeling niet helpt. WIJeindhoven bepaalde tot nu toe welke zorg een patiënt kreeg, terwijl de gemeente verantwoordelijk was voor inkoop en betaling. Medewerkers van WIJeindhoven weten daardoor pas sinds vorig jaar hoeveel de zorg waar zij mensen naar doorverwijzen kost.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres