Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

CvAE adviseert over subjectieve beoordelingssystematiek

De Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) heeft een nieuw advies uitgebracht over subjectieve beoordelingssystematiek. Die is volgens de CvAE toegestaan mits de aanbestedende dienst de toepassing ervan voldoende objectiveert en de gunningsbeslissing zoveel mogelijk motiveert.

Het advies volgt na een klacht van een ondernemer die zich op een Europese openbare procedure inschreef om een raamovereenkomst af te sluiten voor het op landelijk niveau beheren en onderhouden van fietsen door de inzet van fietsherstellers. De ondernemer stelde dat de beoordelingssystematiek aan de hand waarvan de scores op de kwalitatieve gunningscriteria werden bepaald, onvoldoende transparant was en te subjectief was.

Motivering
De CvAE verklaart de klacht ongegrond. Met de juiste aanpak is de beoordelingssystematiek wel degelijk correct. De commissie adviseert beoordeling door meerdere beoordelaars, die eerst individueel beoordelen en dan tot consensus komen. Daarnaast moet de systematiek op alle inschrijvingen gelijk worden toegepast. Ten slotte moet het ook voor de inschrijvende partij duidelijk zijn waarom de aanbesteder wel of niet overgaat tot gunning:

“Ten slotte dient de aanbestedende dienst zijn uiteindelijke beslissing te motiveren op een wijze die het voor de afgewezen inschrijvers mogelijk maakt om (a) de wijze waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden te toetsen en (b) te controleren of de beoordeling de (voorlopige) gunningsbeslissing rechtvaardigt. Bij de onderhavige beoordelingssystematiek, waarin vooraf niet concreet is aangegeven hoe een inschrijving een bepaalde score kan behalen, dient de gunningsbeslissing aan een afgewezen inschrijver dan ook duidelijk te maken welke door de winnende inschrijver voorgestelde oplossingen uiteindelijk een betere score hebben opgeleverd dan door de afgewezen inschrijver voorgestelde oplossingen en waarom dat zo is.”

Wel schrijft de commissie dat er hoge eisen moeten worden gesteld aan de motivering van de gunningsbeslissing, omdat de systematiek veel ruimte laat voor subjectiviteit.

Over de CvAE
De Commissie van Aanbestedingsexperts is ingesteld door de minister van Economische Zaken om de kwaliteit van het plaatsen van overheidsopdrachten in Nederland te verbeteren. De Commissie heeft de taak te bemiddelen tussen partijen bij klachten in verband met een aanbesteding en het geven van niet- bindende adviezen naar aanleiding van klachten in verband met een aanbesteding.

Bron: Commissievanaanbestedingsexperts.nl

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link