Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

"Dan leggen we een tijdelijke weg aan over dat weiland"

Er is een nieuwe trend te zien in de rechtszaken over beoordelingscommissies en methodieken. In het verleden hielden rechters zich ver van een inhoudelijk oordeel. Lees wat de rechtbank oost-Brabant bijvoorbeeld schrijft in een rechtszaak over een aanbesteding van Woonbedrijf:

“De voorzieningenrechter moet bij de vraag of hij het door Woonbedrijf overgenomen oordeel van de beoordelingscommissie mag corrigeren onder ogen zien dat Woonbedrijf in deze private aanbesteding veel vrijheid heeft, dat de criteria bij de toekenning van 100, 80, 60, 40 of 20 punten een beoordelingsmarge geven, terwijl ook speelt dat de voorzieningenrechter de finesses van het project niet kent, de bijzondere deskundigheid mist om bouwplannen te beoordelen en moeilijk kan treden in de mate waarin bepaalde aspecten van een plan van aanpak voor Woonbedrijf gewicht in de schaal leggen. Hoe dan ook blijft deze studentenflat een project van Woonbedrijf en niet van de voorzieningenrechter.”

Over het algemeen was dit de toon van de vonnissen in Nederland. De rechter kent de finesses van het project niet en mist de bijzondere deskundigheid om (bouw)plannen te beoordelen en moet niet op de stoel van de beoordelingscommissie gaan zitten. Toch vindt een aantal rechters in Nederland dat hun rol verder kan gaan.

Zo vindt de rechtbank Amsterdam het heel normaal dat het ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam meer punten geeft voor ‘een compleet en helder plan met mooie tekeningen’ dan voor een beknopt beschreven plan. Ik zou persoonlijk zeggen dat het om de inhoud gaat.

Ook acht de rechtbank Den Haag zich deskundig genoeg om uitgebreid in te gaan op de beoordeling van een ICT-aanbesteding van het Shared Service Centrum ICT: “Geconcludeerd wordt dan ook dat sprake is van een aperte onjuistheid in de beoordeling. Het voorgaande leidt ertoe dat de inschrijvingen van SLTN en Fujitsu op het onderdeel procesinrichting evenveel punten hadden moeten scoren.”

Het hoogtepunt op dit gebied is wat de rechtbank Overijssel vindt van de oplossing van een bedrijf om een weg te creëren op de ‘weilanden van particulieren’. Ik wist niet eens dat dit zomaar mocht; wegen aanleggen op weilanden van particulieren. De rechter is echter onder de indruk:

“Overigens is niet uit te sluiten dat het waterschap het idee om ‘eenrichtingsverkeer’ in te stellen wel anders heeft geïnterpreteerd, maar dit laat onverlet dat het waterschap het PvA van GMB hoger heeft beoordeeld omdat zij een weg zal laten creëren op een aantal weilanden van particulieren, van wie zij ook reeds toestemming heeft verkregen. Daarmee is zij voldoende concreet en meetbaar geweest en heeft zij het waterschap volledig ‘ontzorgd’, en bovendien heeft zij voor het waterschap een dusdanige meerwaarde weten te creëren, doordat de verkeersveiligheid aanzienlijk meer gewaarborgd zal worden nu de vrachtwagens niet op de openbare weg zullen rijden.”

En:

“Dat is een maatregel die naar het oordeel van de voorzieningenrechter inderdaad een aanzienlijke meerwaarde oplevert dan het plan van GV, waarbij de zware vrachtwagens zullen rijden over de openbare weg, waarop ook verkeer is van (bijvoorbeeld) van en naar school fietsende kinderen. In de gunstige beoordeling door het waterschap van de door GMB voorgestelde transportmethode ziet de voorzieningenrechter geen schending van het transparantie- en/of gelijkheidsbeginsel dan wel enig ander beginsel van het aanbestedingsrecht door het waterschap.”

Tja, die van en naar school fietsende kinderen moeten dat natuurlijk wel veilig kunnen doen. Aan de andere kant: als dit een trend wordt zullen er aardig wat tijdelijke wegen op weilanden aangelegd worden.

Overigens ken ik ook al aanbestedende diensten die een inschrijver uitsluiten als hij het woord ‘ontzorgen’ nog in zijn inschrijving durft op te nemen.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres