Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

?Database bouwbedrijven vereenvoudigt aanbesteden?

De Noordelijke Regieraad Bouw (NRB) bepleit de invoering van een centrale database waarin bedrijfsgegevens van bouwbedrijven en ingenieursbureaus worden opgenomen. Overheden kunnen van deze database gebruik maken als ze een werk willen aanbesteden. Het aanbestedingsproces verloopt hierdoor eenvoudiger en sneller. Ook leidt dit tot kostenbesparing bij aannemers.

Bouwbedrijven die willen meedingen naar aanbestedingen van overheden moeten in de huidige situatie veel administratieve bescheiden aanleveren bij de opdrachtgever. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een uitreksel van de Kamer van Koophandel, de laatste jaarrekening en een Verklaring omtrent het Gedrag. Bij elke aanbesteding moet de aannemer dit soort gegevens opnieuw aanleveren. Dit leidt tot een grote administratieve lastendruk bij bouwbedrijven en opdrachtgevers.

Sneller en eenvoudiger
Daarom pleit de werkgroep ‘Aanbesteden en Samenwerken in de keten’ van de NRB voor een gevalideerde database waar bouwbedrijven actuele bedrijfsgegevens kunnen opslaan. Opdrachtgevers die een werk willen aanbesteden, hebben met deze centrale database op een eenvoudige wijze toegang tot relevante bedrijfsinformatie van aannemers. Bouwers hoeven hierdoor slechts één keer bepaalde administratieve bescheiden aan te leveren. Voordeel voor de opdrachtgevers: het proces van aanbesteden verloopt sneller en eenvoudiger.

Klik hier om het volledige bericht te lezen

Verschenen op: "GWWKrant.nl"

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé: