Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Boekrecensie: De cirkels rond

Contractmanagement staat als vakgebied nog in de kinderschoenen. Qua ontwikkeling is het bij wijze van spreken net uit de luiers en de toekomst ligt helemaal open. Wat dat betreft zijn er parallellen met het inkoopvak te trekken, waarbij de ontwikkeling volgens dezelfde lijnen verloopt. Vanuit een achtergestelde positie vinden beide langzaam de weg omhoog en professionaliseren stap voor stap. Kennis opbouwen gebeurt daarbij voornamelijk op basis van ervaringen uit de praktijk tijdens seminars, congressen en trainingen en het lezen van relevante artikelen en boeken. Nu is het aantal boeken over contractmanagement in het Nederlandse taalgebied nog vrij beperkt en van wisselend niveau. Met het boek ‘De cirkels rond’ levert Jellie Pijpers een welkome, nuttige en bijzondere bijdrage aan het aanbod.

Bijzonder, heel bijzonder, ontzettend bijzonder
Om twee redenen is het boek ‘De cirkels rond’ bijzonder in de overtreffende trap. Ten eerste omdat auteur Jellie Pijpers in het voorwoord haar persoonlijke drijfveren weergeeft en heel open en eerlijk vertelt over de crisis in haar leven toen zij als manager Inkoopontwikkeling & Advies werkte bij de gemeente Rotterdam. Daar moet je als auteur wel het lef voor hebben en dat lef toont Jellie Pijpers. Ten tweede is het boek bijzonder, omdat het geschreven is vanuit een holistische benadering (het geheel is groter dan de som der delen) en persoonlijk leiderschap. Daarbij haalt zij veel onderwerpen aan die je tot nu toe in geen enkel boek over contractmanagement en/of inkoop zo dominant bent tegengekomen. Jellie Pijpers zet je van de eerste tot en met de laatste bladzijde aan tot nadenken over het vak contractmanagement en het belang daarvan voor een bedrijf of organisatie.

Gaat dit boek wel over contractmanagement?
Als je de (hoofd)titel van het boek zo leest, leg je niet direct de link met contractmanagement. Dat wordt wel duidelijker als je de ondertitel erbij pakt: persoonlijk leiderschap geeft je meer regie op je cont(r)acten. Met het gebruik van de woorden cont(r)act en cont(r)actmanagement heb je eigenlijk het enige minpuntje van het boek te pakken. Hoewel de achterliggende boodschap duidelijk is, ook je contacten moet je managen, levert het veelvuldig gebruik van het woord cont(r)actmanagement continu de gedachte op “Oh ja, contracten én contacten”. Voor de leesbaarheid was het beter geweest als die relatie tussen contracten en contacten aan het begin van het boek iets meer was uitgewerkt en in de rest van het boek was gekozen voor het woord contractmanagement.

Beetje doorzettingsvermorgen en een open blik
Zoals eerder aangegeven is het boek ‘De Cirkels rond’ een zeer bijzonder boek. Dat laatste betekent direct ook een waarschuwing voor de geïnteresseerde lezer, die in het begin ‘geconfronteerd’ wordt met de softe aspecten van het betoog van Jellie Pijpers. Het hoe en waarom wordt pas later duidelijk, als het onderwerp waardedenken uitgebreid wordt uitgewerkt. De puzzelstukjes die ze je in het begin aanreikt vallen dan als vanzelf op zijn plaats. Daardoor heb je als lezer voortdurend de neiging om de eerdere teksten weer te herlezen en te begrijpen waar zij met haar boek en contractmanagement naar toe wil. Het vraagt van de lezer een beetje doorzettingsvermogen en een open blik in de beginfase, waarbij je één van de adviezen van Jellie Pijpers (loslaten in plaats van controleren) direct kunt toepassen. Alles wat je over contractmanagement dacht te weten moet je in eerste instantie namelijk loslaten om te kunnen begrijpen wat zij heeft geschreven.

Toekomst van contractmanagement helder geschetst
De vraag is wel gerechtvaardigd of het boek voor bedrijven en organisaties die in de eerste fase van hun ontwikkeling zitten en hun contractbeheer nog niet op orde hebben een stap te ver is. Dat geldt evenzeer voor contractmanagers of contractbeheerders die nog in de beginfase zitten van hun eigen ontwikkeling. Zoals bij elk ontwikkelingsmodel, ook dit boek bevat zo’n ontwikkelingsmodel, is het van belang alle fasen van die ontwikkeling te doorlopen. Het bewust worden van de tekortkomingen in iedere fase stelt je in staat goed na te denken over de eisen die een volgende fase stelt aan het contractmanagement. Dit geldt zowel voor het bedrijf of de organisatie, als de mensen die daar werken en last but not least jezelf als je contractmanager of contractbeheerder bent.

Boek voor inkopers
In de toelichting over het boek staat vermeld dat het is bedoeld voor organisaties, managers, contractmanagers en/of iedereen die vanuit zijn rol met contracten in aanraking komt en toe is aan een andere (ziens)wijze van het managen van contracten. Daar is geen woord van gelogen, want op een andere wijze naar contractmanagement kijken is het zeker geworden. Dat de inkopers ook tot de doelgroep voor dit boek behoren blijkt wel uit de inhoud, waarbij veelvuldig de link wordt gelegd tussen beide vakgebieden. Daarbij schuwt auteur Jellie Pijpers baanbrekende uitspraken niet, bijvoorbeeld dat contractmanagement te belangrijk is om dit uitsluitend aan de huidige inkoopfunctie over te laten.

Eindoordeel
Contractmanagement is een organisatievraagstuk en dat komt uitstekend naar voren in het boek. Verder worden de onderwerpen ‘waardedenken’, ‘kansenmanagement’, ‘procesmanagement’, ‘netwerken’ en ‘relatiemanagement’ op een heldere wijze aan elkaar gekoppeld. Daardoor kun je het belang van contractmanagement voor je bedrijf of organisatie nog beter plaatsen. Dat een contractmanager voor zijn volgende stap in zijn ontwikkeling op zoek moet naar zijn drijfveren en aan de slag gaat met de ontwikkeling van misschien wel andere competenties, klinkt bij aanvang van het boek misschien vergezocht, maar blijkt aan het eind volkomen logisch en noodzakelijk. Voor de mensen die met contractmanagement een volgende, serieuze stap willen maken is ‘De cirkels rond’ een stevige aanrader.

Beoordeling

  • Nieuwswaarde:     *****
  • Praktisch nut:        ****
  • Toegankelijkheid: ***

Aanvullende literatuur en informatie

  • Doorbreek de cirkel! – Arend Ardon
  • Als jouw leven een cirkel is waar sta je dan – Inez van Oord
  • Cirkel van verandering – Steffan Seykens, Guido van de Wiel
  • De cirkel is rond – Wayne Dyer
  • De zeven eigenschappen van effectief leiderschap – Stephen R. Covey

Boekgegevens
Auteur:
Jellie Pijpers heeft een achtergrond als inkoopprofessional. Vanuit organisatie vraagstukken staat de medewerker centraal. Vanuit openheid, creativiteit en samenwerking genereert zij inrichtingsoplossingen die richting geven aan zowel de organisatie als de medewerker. Zij begeleidt vanuit haar adviesbureau Opaal met visie en pragmatisch veranderingen op organisatie-, team- en medewerkersniveau.

Nederlandstalig | Paperback | 108 blz.
Eigen beheer | 1e druk, 2015 | EAN: 9789082412109

Bestellen
‘De cirkels rond’ is verkrijgbaar via www.pumbo.nl. Klik hier om het boek te bestellen.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link