Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Debacle jeugdzorg dreigt: gemeenten weten niet wat zij moeten inkopen

De decentralisatie van jeugdzorg dreigt uit te draaien op een grote puinhoop. Gemeenten hebben geen idee wat ze nou eigenlijk precies moeten inkopen en weigeren daarom contracten te ondertekenen.

Verschillende maatschappelijke organisaties luidden al eerder de noodklok en nu trekken ook de gemeenten zelf aan de bel. De jeugdwethouders in de vier grote steden (G4), alsmede de 32 grootste Nederlandse gemeenten (G32) dringen bij de Kamer aan op ingrijpen door de verantwoordelijke staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (Veiligheid en Justitie). De inkoop van jeugdzorg had volgens hen allang geregeld moeten zijn, maar doordat er nog veel onduidelijk over wat gemeenten moeten ondertekenen worden er geen contracten ondertekend.

Gebrek aan gegevens
Teeven en Van Rijn hebben slechts algemene informatie aan gemeenten verstrekt over kinderen met een persoonsgebonden budget (pgb). Daardoor is voor lokale overheden nog altijd niet duidelijk wie binnen gemeentegrenzen welke hulp geniet. De benodigde dossiers vallen onder de privacywetgeving, waardoor de gemeenten er geen inzicht in kunnen krijgen. Daardoor zijn zij afhankelijk van de gegevens van jeugdzorginstellingen, die juist in aanbestedingstrajecten meedingen naar contracten. Deze gegevens komen niet overeen met de gegevens waar gemeenten nu de beschikking over hebben

Extra bezuinigingen
Een probleem is dat de budgetten waar gemeenten het mee moeten doen waar het jeugdzorg betreft, gebaseerd zijn op twee jaar oude zorgcijfers. Inmiddels is er sprake geweest van een groei in vraag naar specialistische hulp, schrijft de Telegraaf. Dit komt doordat veel ouders vorig jaar zorg aanvroegen omdat zij zich zorgen maken over het stopzetten van zorg zodra gemeenten hier over beslissen. De sterke groei kan Teeven en Van Rijn leiden tot hogere bezuinigingen, waardoor er in plaats van 3 procent 7 procent van de budgetten geschaafd moet worden.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres