Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
25
09
17
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Aanbesteden
Soort:

Defensie wil vaker gebruik maken van uitzonderingsgronden Aanbestedingswet

Defensie wil vaker gebruik maken van uitzonderingsgronden Aanbestedingswet
Foto: Rijksoverheid

Het ministerie van Defensie zal waar mogelijk gebruik gaan maken van de uitzonderingsgronden die de Aanbestedingswet aanreikt. Dat besluit de minister van Defensie naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer uit juni. Hierin vroegen de Kamerleden om de mogelijkheden om uitzonderingsgronden van de Aanbestedingswet te verruimen te onderzoeken voor de aanbesteding van vitale IT-infrastructuur van Defensie. De motie is opgesteld op basis van de constatering dat de aanbestedingsprocedures niet soepel doorlopen bij het ministerie.

Het Ministerie van Defensie verricht veel aanbestedingen, van defensiematerieel, IT tot vastgoed. De inkoop is onderworpen aan Europese aanbestedingsregelgeving. In een Kamerbrief naar aanleiding van de motie reageert minister Hennis-Plasschaert dat er uitzonderingsbepalingen zijn op de aanbestedingsregelgeving, zoals ontwikkelingstrajecten met andere landen, Foreign Military Sales via de Amerikaanse overheid, geheim verklaarde opdrachten en opdrachten waarbij sprake is van essentiële veiligheidsbelangen of van te beschermen wezenlijke belangen van Nederland. “Vooral de laatst genoemde uitzonderingsgronden kunnen aan de orde zijn bij opdrachten die betrekking hebben op de vitale IT-infrastructuur van Nederland. In deze gevallen kan een opdracht direct onderhands aan een Nederlandse partij worden gegund”, aldus de minister van Defensie.

Artikel 346 VWEU
Het ministerie zou dan beroep kunnen doen op artikel 346 VWEU (Verdrag Werking Europese Unie) als uitzondering op de verplichting tot Europees aanbesteden. Dit artikel bepaalt dat iedere lidstaat maatregelen kan nemen voor de bescherming van de wezenlijke belangen van zijn veiligheid en die betrekking hebben op de productie of de handel in wapens, munitie en oorlogsmateriaal. “Dit artikel geeft landen de ruimte om op grond van veiligheidsbelangen een eigen aanbestedingsprocedure te volgen, bijvoorbeeld door geen concurrentie te stellen maar een opdracht direct onderhands aan een leverancier te gunnen.”

Verruiming uitzonderingsgronden
In de motie wordt gevraagd om verruiming van de uitzonderingsgronden. Hennis-Plasschaert vervolgt echter dat het momenteel niet opportuun is om bij de Europese Commissie aan te dringen op aanpassing van de uitzonderingsgronden. De Europese Commissie heeft de richtlijn 2009/81/EG namelijk in 2016 geëvalueerd. “De algemene conclusie, gedeeld door de lidstaten, is dat de richtlijn (en dus ook de uitzonderingen) voldoet aan de opzet en dat aanpassingen niet nodig of gewenst zijn. De richtlijn is een stap in de richting van een open Europese Defensie markt, maar dat doel is nog niet bereikt. De Aanbestedingswet op defensie en veiligheidsgebied wordt in 2017 geëvalueerd.”

Gebruik uitzonderingen
De minister concludeert dat Defensie bij alle projecten nauwgezet een afweging maakt tussen de veiligheidsbelangen en het voldoen aan de Europese aanbestedingsregelgeving. De aanbestedingsregelgeving voorziet in uitzonderingsgronden, indien er sprake is van het beschermen van wezenlijke belangen van Nederland. Daarnaast kan er een beroep op artikel 346 VWEU worden gedaan als aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan. “Deze uitzonderingsgronden kunnen van toepassing worden verklaard bij opdrachten die betrekking hebben op de vitale IT-infrastructuur. De motie roept Defensie op waar nodig en mogelijk van de uitzonderingsgronden gebruik te maken. Ik neem deze oproep graag ter harte.”

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor AanbestedingsCafe.nl zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@aanbestedings-cafe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.