Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
16
10
17
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Fraude en corruptie
Soort:

Dijsselbloem reageert ontwijkend op Kamervragen miljoenenboete NS

Dijsselbloem reageert ontwijkend op Kamervragen miljoenenboete NS
Foto: Rijksoverheid

ACM heeft NS een boete opgelegd van 41 miljoen euro, vanwege verschillende overtredingen tijdens de openbaarvervoerconcessie van provincie Limburg in 2014, waaronder overtreding van de mededingingswet. De vervoerder heeft vervolgens bezwaar aangetekend tegen dit besluit. NS wil weten waar de grens ligt tussen een scherp bod en een verlieslatend bod. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft in een Kamerbrief aangegeven achter het besluit van NS te staan.

De brief van Dijsselbloem was voer voor Kamervragen. Hierin werd onder andere gevraagd naar de activistische aandeelhoudersrol van de minister, zijn besluit om het bezwaar van NS te steunen en de beschuldiging dat NS een verlieslatend bod heeft ingediend. Tot slot hebben Kamerleden ook de brandende vraag: voor wie is de rekening? Afgelopen week kwam Dijsselbloem met zijn antwoorden.

Politieke inmenging
Wat leden van de VVD niet begrijpen is dat de minister het besluit van NS steunt om bezwaar aan te tekenen tegen het ACM-boetebesluit. Het is namelijk gebruikelijker dat de politiek zich niet mengt in nog lopende juridische procedures. Dijsselbloem benadrukt in zijn antwoord dat hij de overtredingen van NS onacceptabel vindt. “De vraag die in het bezwaarschrift van 2017 van NS centraal staat, is of hier ook sprake is van een overtreding van de Mededingingswet. Ik vind het van belang dat het besluit van ACM getoetst wordt, omdat het hier gaat om een principieel besluit. Dit besluit kan bepalend zijn bij toekomstige biedingen en gevolgen hebben voor andere staatsdeelnemingen.”

De VVD noemt de minister een ‘activistische aandeelhouder’. Dijsselbloem geeft in zijn antwoorden toe dat hij actief beleid voert ten aanzien van de staatsdeelnemingen. “Dat is ook noodzakelijk vanwege de grote maatschappelijke belangen en het vermogen dat wordt geïnvesteerd. We sturen daarbij op strategie, investeringen, benoemingen en beloningen. In de statuten van NS staan investeringsdrempels. Afhankelijk van de aard van de investering, dien ik vanaf een bepaald investeringsbedrag goedkeuring te geven.” De Limburg-concessie lag onder de investeringsdrempel, waardoor een officiële goedkeuring van de minister niet nodig was. “Los van het feit of de aandeelhouder expliciet goedkeuring moet geven voor een investering, is het gebruikelijk dat NS het ministerie betrekt en informeert over materiële investeringen. Dat is in het geval van deze concessie ook gebeurd.”

Overtreding Mededingingswet
De fracties vragen ook naar de beschuldiging dat de NS de Mededingingswet heeft overtreden. D66 vindt het logisch dat ACM bij toetsing van het bod uitgegaan is van de door NS ingediende bieding en de daarin opgenomen kostprijs. De minister is het hier niet mee eens. “De klassieke definitie van een verlieslatend bod die een overtreding van de Mededingingswet vormt, is het aanbieden van een product beneden de kostprijs. Dit wordt ex-post bepaald, dus de daadwerkelijk gehanteerde prijzen worden vergeleken met de daadwerkelijk gemaakte kosten. ACM heeft in dit besluit een beoordeling gedaan op grond van een inschatting en dus niet op grond van de gerealiseerde opbrengsten.”

Normrendement
Voortbordurend op de bieding zien de fractieleden ook dat de bieding onder het normrendement lag (6 tot 8 procent). Hoe wenselijk is dit? De minister spreekt deze bewering tegen en geeft aan dat de Limburg-investering voldeed aan het normrendement. “Het normrendement op eigen vermogen wordt vastgesteld zodat er gestuurd kan worden op financieel waardebehoud van de staatsdeelnemingen. Dit is onderdeel van de gemiddeld gewogen vermogenskostenvoet (WACC). NS gebruikt de WACC om investeringen te toetsen. Dit betekent echter niet dat elke individuele investering het normrendement oplevert. Het is een maatstaf om prestaties van de deelneming over een aantal jaar te beoordelen.”

Voor wie is de rekening?
De leden van de VVD, PVV en CDA willen tot slot weten wat de gevolgen zijn van de boete. Wie draait hiervoor op? Dijsselbloem: “Indien de boete definitief wordt opgelegd, heeft dit een neerwaarts effect op het resultaat van NS over het jaar 2017. Op basis van dit resultaat wordt de hoogte van het dividend bepaald. De staat krijgt, conform het dividendbeleid, 35% van het netto resultaat in de vorm van dividend uitgekeerd. Boete opbrengsten komen als inkomsten op de begroting van EZ.”

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor AanbestedingsCafe.nl zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@aanbestedings-cafe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.