Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Directeur gunt exclusief aan partner

De directeur van Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, Guus Beumer, heeft 29 keer met overheidsgeld een opdracht gegund aan het bedrijf van zijn partner. Overal waar Beumer sinds 2001 als curator of directeur werkte, gingen er opdrachten naar EventArchitectuur, het bedrijf van zijn partner Herman Verkerk.

In 2011 kwam de belangenverstrengeling van Beumer en Verkerk al aan het licht. Toen bleef het voorval zonder gevolg voor Beumer, die toen museumdirecteur in Maastricht was. Hij gaf zelf aan: “Hier is heel duidelijk sprake van een inhoudelijke overweging. Herman Verkerk is niet alleen een levenspartner, maar ook een inhoudelijke relatie”.

Mode-expositie naar partner
In 2013 werd Beumer directeur van Het Nieuwe Instituut. Deze zomer gaf Beumer het bedrijf van zijn partner opnieuw een opdracht van 35.000 euro om een mode-expositie te ontwerpen, zo schrijft NRC. Koos van der Steenhoven, voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en voorzitter van de raad van toezicht van Het Nieuwe Instituut, wist dat Beumer opdrachten in vorige banen aan zijn partner gaf. Ook is Van der Steenhoven ervan op de hoogte dat er deze zomer wederom een opdracht is gegund aan de partner van Beumer. “Als een bevriend bedrijf wordt ingezet, dan dient dat gemeld te worden”, zegt hij.

Op de hoogte
“De opdracht van de mode-expositie is ook voorgelegd. Wij hebben het aan de Governance Code Cultuur (gedragscode voor culturele instellingen) getoetst. De raad van toezicht was unaniem van mening dat het in dit incidentele geval kon. Doorslaggevend was de specifieke kwaliteit die het bedrijf inbrengt.” Andere architecten konden niet meedingen naar de opdracht van 35.000 euro. “Een aanbesteding was niet verplicht”, verdedigt de voorzitter de keuze. “Natuurlijk hadden we het wel kunnen doen. Dat we dat toch niet gedaan hebben, komt omdat we er honderd procent van overtuigd zijn dat er geen betere kandidaat is.”

Niet enige relatie
Verkerk is echter niet de enige relatie die Beumer heeft ingeschakeld voor de modetentoonstelling. Beumer gunde namelijk ook opdrachten aan zijn twee voormalige zakenpartners; modeontwerpers Alexander van Slobbe en Francisco van Benthum. Van der Steenhoven geeft tegen de krant aan dat hij niet wist dat Van Slobbe, Van Benthum en Beumer samen zaken deden. Ook José Teunissen, lid van de raad van toezicht, kreeg van Beumer een betaalde opdracht voor de modetentoonstelling. Zij is eveneens een bevriende relatie. Van der Steenhoven: “Ook bij haar hebben we gekeken of er niet iemand anders als adviseur kon optreden, maar zij was de beste. Het is voldoende dat ze, terwijl ze werkt voor de tentoonstelling, tijdelijk terugtreedt uit de raad van toezicht.”

Gemeld bij Bussemaker
Architect Kees van der Hoeven heeft de kwestie gemeld bij subsidiegever minister Bussemaker. Van haar kreeg hij vorige week antwoord. In haar brief schrijft ze dat de raad van toezicht “uiterst zorgvuldig” is geweest. Verkerk en Teunissen zijn “niet eerder bij enig tentoonstellingsontwerp binnen Het Nieuwe Instituut betrokken geweest. Het is dus een uitzondering die serieus gewogen is”. Dat Verkerk niet eerder is ingeschakeld blijkt onjuist, stelt het NRC. In het zomerprogramma 2013, net na het aantreden van Beumer, zat een tentoonstelling ontworpen door Verkerk.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres