Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Doelgroepenvervoer gegund op basis van BVP

De gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan hebben onder andere hun leerlingenvervoer en openbaar vervoer voor de komende jaren best value procurement-gerelateerd (BVP) aanbesteed. De aanbesteding is gegund aan Noot personenvervoer en Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN). Het gebruik van BVP is bij het aanbesteden van vervoer niet gebruikelijk. Dit meldt TaxiPro.

Dat er op een andere manier dan normaal is aanbesteed, neemt niet weg dat er bepaalde gunningscriteria zijn gehanteerd waarmee de inschrijvers invulling konden geven aan de wensen van de drie gemeenten. De inschrijvingen werden beoordeeld op basis van wat de vervoerders dachten te kunnen bijdragen aan de gestelde wensen per criterium. Het prestatiedossier telde mee voor 40 punten, het risicodossier voor 25 punten en het kansendossier voor 20 punten. De interviews met de sleutelfunctionarissen telden mee voor maximaal 10 punten. Duurzaamheid was 5 punten waard. Het totaal van de inschrijfprijs moest binnen de hiervoor genoemde plafondprijzen blijven.

Noot
Noot en ZCN zijn de winnaars van de aanbesteding. Deze bestond uit twee percelen. Noot gaat perceel 1 voor zijn rekening nemen. Dit houdt in dat Noot het leerlingenvervoer in de drie gemeenten en het vervoer vanuit de participatiewet voor de gemeente Zaanstad gaat verzorgen. De gemeenten denken aan perceel 1 maximaal 2.390.000 euro per jaar uit te geven. De looptijd van perceel 1 en 2 bedraagt twee jaar en kan nog met een jaar worden verlengd.

ZCN
ZCN heeft perceel 2 in de wacht gesleept. Het bedrijf zal het aanvullend openbaar vervoer voor de drie gemeenten en het collectief vraag gestuurd vervoer voor Zaanstad voor zijn rekening nemen. De opdrachtgevers verwachten net iets minder dan 2 miljoen euro hieraan uit te geven.

BVP
Het idee van BVP is dat de inschrijvende partijen zelf de meest optimale invulling aangeven. Er zijn dus minder eisen en standaarden gesteld dan bij een reguliere aanbesteding. Deze manier van aanbestedingen komt nog niet veel voor in de vervoerssector.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres