Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Dynamisch contracteren van het sociaal domein

De verantwoordelijkheid voor het inkopen van diensten in het sociaal domein ligt in de handen van de Nederlandse gemeenten. Op 1 januari 2015 zijn hier taken bijgekomen, zoals de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. De kosten voor sociaal-maatschappelijke diensten bedragen ongeveer 55 procent van het gemeentelijke budget. Om het sociaal domein zo efficiënt mogelijk in te richten en die 55 procent van de spend zo goed mogelijk te besteden, heeft Regio Gooi en Vechtstreek de inkoopmethode ‘dynamisch contracteren en beheren’ ontwikkeld.

“We laten de gunning weg en leggen de keuze bij de cliënt zelf neer”, vertelt Marco van der Spek-Stikkelorum, inkoopstrateeg en contractmanager sociaal domein bij Regio Gooi en Vechtstreek. “Dit doen we door iedere zorgaanbieder te contracteren die voldoet aan de minimumeisen. Of de zorgaanbieder ook klanten krijgt, ligt aan de cliënten zelf. Daarnaast is de prijs van de dienstverlening vastgezet. We wilden een eerlijke prijs voor de dienstverlening bieden en een race to the bottom voorkomen, daarom hebben we onder andere vooraf een prijsonderzoek laten uitvoeren door een onafhankelijk adviesbureau.”

Tussentijdse toetreding
“We zijn van mening dat de keuze voor een zorgaanbieder bij de klant moet liggen. Dat betekent dat we het vanaf 1 januari 2017 ook mogelijk maken voor partijen om tussentijds toe te treden. We beoordelen een inschrijving in maximaal zes maanden”, aldus de inkoopstrateeg. Nu is de beweging dat wanneer een specifieke zorgaanbieder niet is gecontracteerd, dat er dan een persoonsgebonden budget (pgb) wordt verstrekt. “Dat is vreemd. Als gemeente heb je die dienstverlening niet ingekocht en daarom maak je de inwoner opeens werkgever. Een tussentijdse toetreding kan ervoor zorgen dat partijen die aan de kwaliteit voldoen, ook gecontracteerd worden. Op deze manier blijft de gemeente rekening houden met de schaarste op de zorgmarkt en blijven we verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg.”

Overeenkomsten aanpassen
Regio Gooi en Vechtstreek wil op elk moment maatwerk kunnen bieden aan de cliënt. Ook ziet Van der Spek-Stikkelorum dat de wereld en dus de vraag van de klant steeds verandert. “Daardoor verandert ook de vraag die je aan aanbieders moet stellen. We willen om die reden, gedurende de looptijd, aanpassingen kunnen aanbrengen in overeenkomsten. We hebben in de overeenkomsten opgenomen dat we in overleg aanpassingen kunnen doorvoeren. Als de cliënt, de aanbieder en de gemeente geen last hebben van de verandering, dan kan deze gewoon doorgevoerd worden. Op het moment dat één of meerdere partijen last hebben van de verandering, dan wachten we tot het volgende inkoopmoment.”

Kwaliteitseisen
Worden er wel kwaliteitseisen gesteld aan de zorgaanbieders? “We hebben alleen harde kwaliteitseisen opgenomen, die ook meetbaar zijn. Een BIG-registratie en bepaalde kerncompetenties waren bijvoorbeeld vereisten. Over de beleefde kwaliteit vragen we niets. Dat is niet de taak van de gemeente als financier. De partijen zijn volumevrij gecontracteerd. Als een klant dus op een andere zorgverlener wil overstappen, omdat hij de kwaliteit van de huidige aanbieder niet goed genoeg vindt, dan kan dat.”

Afrondende fase
De Regio is nu bezig met de voorlopige toelating van de zorgaanbieders. “Er vallen een paar partijen uit, die geen referenties hebben of niet voldoen aan de primaire kwaliteitseisen. Ik verwacht dat we de inkoop voor het sociaal domein binnen 3 weken afronden voor 2017”, concludeert Van der Spek-Stikkelorum.

Voor meer informatie over het inkoopmodel zie http://www.dcenb.nl/

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (1)

aanbestedingscafe gebruiker 16 november 2016 14:21 uur

Graag het 'Gratis e-book met inkoopgeheimen' toezenden. Link werkt niet! Groeten, René

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres