Magnifying glass Close

Eerlijke arbeidsvoorwaarden als kwaliteitscriterium

Schotland wil in de herziene Aanbestedingswet, die op 18 april van kracht wordt, werk maken van eerlijke arbeidsvoorwaarden. De Schotse overheid heeft besloten om aanbestedende diensten te vragen om in hun aanbestedingseisen na te denken over eerlijke arbeidsvoorwaarden. Het gaat er vooral om hoe die een plek kunnen krijgen in kwaliteitscriteria en daarmee onderdeel worden van de beoordeling op kwaliteit.

Oorspronkelijk wilde de Schotse overheid aannemers in de wet verplichten om een dusdanig loon te betalen dat werknemers daar ook van kunnen leven, schrijft Cobouw. De Europese Commissie vond een dergelijke bepaling echter in strijd met het Europees recht.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres