Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Eerst zien, dan geloven?

Afgewezen inschrijvers vragen zich weleens af of de winnende inschrijver wel voldoet aan de gestelde eisen. Soms vragen zij de aanbesteder inzage te geven in de aanbieding van de winnende inschrijver, zodat zij dit zelf kunnen controleren. Is de aanbesteder verplicht deze informatie met afgewezen inschrijvers te delen? Deze vraag kwam aan de orde in een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland.

Voldoende ervaring?

De zaak ging over een Europese openbare aanbesteding van een baggerwerk. Om voor gunning in aanmerking te komen moesten inschrijvers over bepaalde kerncompetenties beschikken, aan te tonen door middel van een of meer referentieopdrachten. De winnende inschrijver had naar het oordeel van de aanbesteder aangetoond over de gevraagde kerncompetenties te beschikken, maar een van de afgewezen inschrijvers trok dit oordeel in twijfel. De winnende inschrijver zou zich pas sinds kort bezighouden met baggeren en de referentieopdrachten die zij op haar website had geplaatst, zouden niet aan de gestelde eisen voldoen. De afgewezen inschrijver verlangde daarom inzage in de door de winnende inschrijver ingediende referentieopdrachten.

De aanbesteder was niet bereid informatie te verstrekken over de door de winnende inschrijver ingediende referentieopdrachten, althans niet in de door de afgewezen inschrijver gewenste mate. De opdrachtgever van een van de referentieopdrachten van de winnende inschrijver was een marktpartij, die vertrouwelijkheid had bedongen. De aanbesteder respecteerde deze afspraak.

Geheimhoudingsplicht niet absoluut

De rechtbank stelt voorop dat de informatie die inschrijvers aan de aanbesteder verstrekken niet openbaar mag worden gemaakt, tenzij de wet anders bepaalt. Voorkomen moet namelijk worden dat bedrijfsvertrouwelijke informatie op straat komt te liggen. Maar dit betekent volgens de rechtbank niet dat de aanbesteder nooit bedrijfsvertrouwelijke informatie aan afgewezen inschrijvers hoeft te verstrekken over de winnende aanbieding. Of en in welke mate de aanbesteder informatie over de winnende aanbieding moet verstrekken, is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval. Daarbij moet het belang van de afgewezen inschrijver bij controle van de beoordeling van de ingediende aanbiedingen door de aanbesteder worden afgewogen tegen het belang bij behoud van de bedrijfsvertrouwelijkheid van de andere partijen.

Onvoldoende reden om aan juistheid beoordeling van aanbesteder te twijfelen

De rechtbank oordeelt dat de aanbesteder in dit specifieke geval geen inzage hoeft te geven in de referentieopdrachten die de winnende inschrijver had ingediend. Er was volgens de rechtbank – kort samengevat – onvoldoende aanleiding om aan de juistheid van de beoordeling daarvan door de aanbesteder te twijfelen.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (2)

aanbestedingscafe gebruiker 11 december 2017 13:07 uur

Ik begrijp dat inschrijvers nog wel eens twijfelen aan de juistheid van de beoordeling als ze de opdracht niet gegund krijgen en dan inzage willen hebben in de winnende inschrijving. Maar hoe zou diezelfde inschrijver reageren als hij de winnende inschrijving had gedaan en andere partijen naar inzage vragen?! Waarschijnlijk zijn ze dan op de hand van de aanbestedende dienst en claimen dan ook vertrouwelijkheid van hun inschrijving. Als je, zoals "Anoniem" stelt maximale transparantie moet betrachten als aanbestedende dienst, dan zou je er misschien voor moeten kiezen om de marktpartijen zelf alle ontvangen inschrijvingen te laten beoordelen. Ben benieuwd wat er dan uitkomt. Waarschijnlijk is iedereen van mening dat zijn eigen inschrijving het beste is en kan de aanbestedende dienst lang wachten op een rangvolgorde en een opdrachtnemer.

aanbestedingscafe gebruiker 11 december 2017 10:37 uur

Bedrijfsvertrouwelijke informatie is helaas een goede dekmantel om geen informatie te hoeven geven. De aanbesteder moet gewoon maximale transparantie betrachten, ook over referenties. Het staat tenslotte ook al op de website van de winnende inschrijver. Aanbesteder heeft 'een beetje dom' gehandeld door een afspraken omtrent vertrouwelijkheid te maken met de winnende inschrijver. Wist de verliezer van deze onderlinge afspraak? En wat betekent dit voor de gelijke behandeling van inchrijvers?

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres