Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

PVV kritisch over wijziging Aanbestedingswet

De Eerste Kamer sprak gister over de wijzigingen van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. De vergadering ontaarde in een debat tussen René Dercksen (PVV) en minister Henk Kamp (VVD). Dercksen heeft tijdens de vergadering tevens een motie ingediend over het inbesteden van niet-kerntaken door overheden. Over de motie en het wetsvoorstel wordt dinsdag 21 juni gestemd.

Tijdens de vergadering haalde Dercksen een aantal onderwerpen aan die hem zorgen baren. Dit betreft corruptie, keurmerken, EMVI, clusteren en inbesteden. De onderwerpen zijn grotendeels ook aangehaald door leden uit de Tweede Kamer, maar de PVV’er wenste hier toch nog toelichting op.

Corruptie
Ondanks dat Nederland op de vijfde plaats staat op de lijst van minst corrupte landen, haalt Dercksen toch een aantal missers aan zoals Pon bij de politie, Ordina en Limburg bij NS. “Hoe moet dat dan gaan in landen zoals Bulgarije die op plaats 69 staat?”, vraagt hij zich af. Dercksen verwacht niet dat Nederlandse of andere buitenlandse ondernemers daar dezelfde kans hebben om een aanbesteding gegund te krijgen als de lokale ondernemers in Bulgarije.

Minister ziet ook in dat er veel belang bij is dat de Europese Commissie ervoor zorgt dat er in de EU, waar 80 procent van onze export naartoe gaat, zoveel mogelijk gelijke regels gelden. “Natuurlijk doen zich in bepaalde landen nog problemen voor”, geeft Kamp toe. “Ik ben heel blij dat wij daar niet machteloos naar hoeven kijken, maar dat er Europese regels zijn, waarop de Commissie die landen vervolgens aanspreekt.”

Keurmerken
De PVV’er ziet daarnaast ook de meerwaarde niet in van keurmerken. Tal van Amerikaanse universiteiten tonen volgens hem aan dat de werknemers niets hebben aan de keurmerken. Het gebruik van keurmerken wijdt Dercksen aan de aanbestedingsrichtlijn. De PVV zou het liefst zien dat er afscheid wordt genomen van dit fenomeen. “Uiteindelijk maakt het de Nederlandse samenleving immers armer door hogere prijzen.”

Kamp is het op dit punt duidelijk niet eens met Dercksen. “Door keurmerken ben je niet alleen afhankelijk van regels van de overheid, maar daarmee geef je ook ondernemers de kans om met zelfregulering dingen voor elkaar te krijgen”, vindt de minister. Hij vindt het nuttig om zoveel mogelijk zelf in de sector te regelen. “Het kader waarbinnen dat mag worden geregeld, wordt door de mededingingsbepalingen op nationaal en Europees niveau bepaald. Ik denk dat keurmerken daaraan een hele goede bijdrage kunnen leveren.”

EMVI
Ook EMVI vindt de PVV geen positieve ontwikkeling. De partij haalt een kwalitatief onderzoek aan waaruit blijkt dat het leidt tot stijging van de offertekosten met 64%. “Dit vertaalt zich in hogere offertes, hogere prijzen en duurder werk”, stelt Dercksen.

In zijn verweer haalt Kamp de evaluatie van de Aanbestedingswet aan, waaruit blijkt dat er een kostenbesparing van 184 miljoen euro is bereikt. “Op grond van de regels kan een ondernemer op internet een gratis overzicht krijgen van alle aanbestedingen in Nederland. De ondernemer is bovendien in Europa beschermd door de Europese regels die voor alle landen gelden. We besparen hier enorm op de kosten en maken de situatie voor ondernemers veel beter”, concludeert hij.

Clusteren
Dercksen vindt het terecht dat er aandacht is gevraagd voor onnodig clusteren. “De minister zal bij aanbestedende diensten aandacht vragen voor dit onderwerp, zei hij ons toe. Maar als ondernemers zich willen verweren, moeten ze zich wenden tot de rechter. Is dit niet laagdrempeliger te organiseren?”

De minister geeft aan dat er gewerkt wordt aan de uitvoeringspraktijk van het clusterverbod. Er is een aparte organisatie opgezet, onder leiding van de heer Huizing, die ervoor moet zorgen dat in iedere regio tussen overheden en ondernemers wordt gekeken wat de regels zijn, wat de toepassing in de praktijk is, wat er beter kan en hoe dat kan worden bereikt.

Inbesteden
De PVV vindt inbesteden een groot probleem. Daar lijkt volgens Dercksen geen sturing op te zijn vanuit de Aanbestedingswet. De PVV’er citeert hoogleraar aanbestedingsrecht Manunza, die ook pleit voor een wetswijziging waarbij een objectieve openbare toets wordt geïntroduceerd, die voorafgaat aan een beslissing om wel of niet in te besteden. Je kunt op een objectieve manier toetsen op zaken als kwaliteit, duurzaamheid, sociale insluiting en milieu impact. Hiervoor dient Dercksen een motie in.

Kamp vraagt zich af of iedereen zich realiseert waar het bij inbestedingen om gaat. “Een overheidsdienst wil bijvoorbeeld van een bepaald bestand kopieën laten maken en laat dit door eigen mensen doen op eigen kopieerapparaten. Vervolgens zeggen ondernemers: wij hebben ook kopieerapparaten en willen dat doen. Ik vind het niet raar dat de overheid daarover zelf een opvatting heeft.” Kamp stelt dat men kan terugvallen op de Wet markt en overheid. “Wij hebben een evaluatie uitgevoerd van deze wet. Op grond van de evaluatie kom ik met een voorstel tot aanpassing van die wet. Deze zal binnen niet al te lange termijn aan de Kamer worden aangeboden.”

Over de motie is de minister dan ook niet enthousiast. “Ik vind deze motie niet helder”, reageert Kamp. “Om voorafgaand aan de evaluatie van de Wet markt en overheid al een uitspraak te doen is voortijdig. Alleen om deze reden wil ik deze motie ontraden.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link