Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Eerste Kamer ziet reden voor vragen Aanbestedingswet

De Aanbestedingswet is op 22 maart door de Tweede Kamer aangenomen, inclusief een aantal amendementen en moties. Het totale wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer voor. De commissie met de VVD, PVV, PvdA en ChristenUnie ziet echter nog aanleiding voor het stellen van een aantal vragen.

De leden hebben onder meer vragen over de rechtstreekse werking, keurmerken, corruptie, EMVI, MKB, de Europese aanbestedingsdrempel en het clusterverbod. De leden hebben aangegeven de antwoorden uiterlijk 13 mei 2016 te willen ontvangen.

Rechtstreekse werking
Op 18 april 2016 is een gedeelte van de aanbestedingsrichtlijnen rechtstreeks in werking getreden. De deadline voor de volledige implementatie valt op 1 juli. Kamp zei toe om via PIANOo een duidelijk overzicht te publiceren van de onderdelen die rechtstreekse werking hadden. Wat duidelijk werd was dat het 2B-regime direct vervalt. Over de overige bepalingen schreef PIANOo: “Het is niet mogelijk een uitputtend overzicht te geven van de bepalingen die vanaf 18 april rechtstreekse werking hebben. Het is uiteindelijk aan de rechter om te beoordelen of onderdelen van de richtlijn rechtstreekse werking hebben.” Hier neemt de VVD echter geen genoegen mee. In het voorlopige verslag van de vaste commissie van Economische Zaken vragen zij nogmaals welke richtlijnen rechtstreekse werking hebben en welke rechten en plichten inschrijvers en aanbesteders daaraan kunnen ontlenen.

Corruptie
PVV geeft in het verslag aan zich zorgen te maken over de corruptie in andere Europese landen. “De berging van de Costa Concordia werd grotendeels uitgevoerd door een Italiaans bedrijf met goede contacten in de politiek. De bestuursvoorzitter van Boskalis zei dat de meeste Europese aanbestedingen doorgaans in Nederland plaatsvinden. Hoe wordt toezicht gehouden op die landen binnen de EU die corrupter zijn dan Nederland?”, vraagt de partij zich af. “Is het niet verstandiger om de implementatie van de richtlijnen uit te stellen totdat de rest van de EU op minimaal gelijk corruptieniveau zit als Nederland, om daarmee voor de ondernemers een gelijk speelveld te creëren en economische schade voor Nederland te voorkomen?”

Keurmerken
Ook vraagt de PVV zich af in hoeverre er toezicht is op de kwaliteit van keurmerken. Sommige duurzaamheidskeurmerken houden volgens de partij namelijk geen rekening met transport, waardoor biologisch voedsel uit Midden-Amerika dat wordt verscheept naar Europa, duurzamer zou zijn dan voeding dat gekweekt is in Nederland. De PVV stelt voor om toezicht te houden, of keurmerken te schrappen uit de aanbestedingsvoorwaarden als niet vaststaat dat het keurmerk toegevoegde waarde heeft.

EMVI
De PvdA-fractie is bezorgd over de doorslaggevende factor van de laagste prijs in EMVI-aanbestedingen. Zij vragen dan ook aan de regering in hoeverre het wetsvoorstel de zekerheid biedt dat de laagste prijs niet doorslaggevend zal zijn. Ook het amendement van Monasch, welke het mogelijk maakt om specifieke aanbestedende diensten of opdrachten te verbieden om ‘laagste prijs’ of ‘laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit’ te gebruiken, wordt ter discussie gesteld. PvdA vraagt de regering welke categorieën zij uit willen sluiten.

Duurzaamheid en innovatie
De ChristenUnie vindt het een positieve ontwikkeling dat er meer ruimte wordt geboden aan innovatie en duurzaamheid. De leden stellen echter dat uit de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 blijkt dat bij slechts 13% van de aanbestedingen duurzaamheid als beoordelingscriterium wordt gehanteerd. “In hoeverre gaan de verduidelijkingen in het wetsvoorstel bijdragen aan een toename van duurzaamheid als beoordelingscriterium?”, vraagt de ChristenUnie. Ook vraagt de partij of de procedure van innovatiepartnerschap meer kansen aan innovatieve mkb-bedrjiven en start-ups biedt.

Verhoging Europese aanbestedingsdrempel
De leden van de ChristenUnie-fractie vinden het teleurstellend dat de regering er niet in is geslaagd om voldoende medestanders in de EU te vinden voor een verhoogde aanbestedingsdrempel in de aanbestedingsrichtlijnen. De leden zijn benieuwd welke acties de regering gaat ondernemen om de motie van Agnes Mulder, om de verhoging van de drempel weer op de agenda te krijgen, uit te voeren.

Clusterverbod
ChristenUnie stelt dat, ondanks het wettelijk verbod, het onnodig clusteren volgens MKB Infra vorig jaar is toegenomen van 18% naar 27%. Hier wil de partij graag meer toelichting op. Hoe gaat de regering bijvoorbeeld het onnodig samenvoegen in de praktijk tegen? Op deze en meer vragen wil de partij antwoord tegen de achtergrond dat de afgelopen jaren innovatieve contractvormen een hoge vlucht hebben genomen.

 

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (1)

aanbestedingscafe gebruiker 9 mei 2016 19:18 uur

Ik moet wel een beetje lachen om de reaktie van de bestuursvoorzitter van Boskalis: uit het nalevingsonderzoek van de europese commissie blijkt nog steeds dat Nederland op aanbestedingsgebied het op een na slechtste jongetje van de klas is in europa ( ik geloof na Lichtenstein). Ondanks de enorme inspanningen van de afgelopen jaren is er dus nog heel veel werk te verzetten.verontrustend daarbij is dat veel publieke instellingen de focus op de inkoop en aanbestedingsfunctie weer beginnen te verminderen, juist waar nu doorgepakt zou moeten worden. Het argument: we hebben geen geld, geeft blijk van een penny wise, pound foolish mentaliteit. In ieder geval: wat de eerste kamer ook vindt, de implementatie moet er zo snel mogelijk komen, goed of niet goed, om een hele hoop overbodige rechtszaken over het tussenliggende regime te voorkomen.

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link