Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

EESC roept op tot strengere aanpak corruptie

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) wil strengere maatregelen tegen corruptie. 76% van de EU-burgers meent namelijk dat corruptie in hun land wijdverbreid is, stelt het EESC op basis van een Eurobarometer. Meer dan de helft van de Europeanen denkt daarnaast dat corruptie de afgelopen drie jaar is toegenomen.

Meer dan drie op de tien EU-onderneming die aan openbare aanbestedingen hebben deelgenomen, geven aan dat ze door corruptie een opdracht zijn misgelopen. Meer dan de helft van alle onderzochte ondernemingen zegt dat er corruptie aanwezig is bij overheidsopdrachten die door nationale (56%) of regionale overheden (60%) worden beheerd. Onder corruptie vallen belangenconflicten, oneerlijke praktijken, gebrek aan concurrentie en handelsbelemmeringen.

Vijf jarenstrategie
De EESC roept dan ook op tot een vijf jarenstrategie tegen corruptie. Daarin moet onder andere voldoende bescherming voor klokkenluiders geregeld worden. Ook moet de Europese Raad bewustwording en onderwijs in de lidstaten bevorderen over de waarde van integriteit in economie en samenleving.

Discussie creëren
Het advies moet een discussie op gang brengen over corruptieproblemen bij het zakendoen. Verder moet het de transparantie bevorderen en de informatie-uitwisseling tussen belanghebbenden en consumenten stimuleren. Door te wijzen op problemen wil het EESC strenge anticorruptienormen binnen en buiten de EU promoten. De aandacht zal in eerste plaats uitgaan naar stadsontwikkeling en bouw, gezondheidszorg en belastingadministratie. Deze sectoren worden als bijzonder kwetsbaar voor corruptie bestempeld.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres