Magnifying glass Close

EMVI leidt niet tot betere aanbestedingen

De toename van EMVI leidt vooralsnog niet tot betere aanbestedingen. Bij kleinere projecten kunnen de transactiekosten voor bedrijven oplopen tot meer dan 10 procent van de aanneemsom. Ook het aandeel kwaliteit is in veel EMVI-aanbestedingen laag. Dat blijkt uit onderzoek van Bouwend Nederland onder 200 EMVI-aanbestedingen uit 2014.

“30 procent van de gevallen heeft kwaliteit een gewicht van maximaal 10 procent”, vertelt Tom van Eck, accountmanager Infra Midden bij Bouwend Nederland, in het ledenmagazine. “Slechts in 19 procent van de aanbestedingen speelt kwaliteit een doorslaggevende rol en is het aandeel groter dan 50 procent.” Daarnaast signaleert Van Eck dat jury’s plannen van aanpak vaak zevens of achten geven. “Ze delen niet snel een negen uit, laat staan een tien. Hierdoor valt het kwalitatieve onderscheid weg en geeft de laagste prijs de doorslag.”

Teruggaan geen optie
Teruggaan naar aanbesteden op laagste prijs is voor Bouwend Nederland geen optie. “Opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn niet gebaat bij opdrachten die tegen de laagste prijs weggaan”, stelt Van Eck. De bestaande EMVI-praktijk moet volgens hem verbeterd worden. “Allereerst moet de kwaliteitsweging omhoog. Een lage kwaliteitsweging werkt prijsduiken in de hand. Een EMVI-aanbesteding wordt echt effectief als het aandeel kwaliteit minstens 50 procent bedraagt.”

Onevenwichtige verdeling
Ook de onevenwichtige verdeling van de kosten is volgens Bouwend Nederland een doorn in het oog. “De kosten van een EMVI-aanbesteding liggen nu vooral bij de opdrachtnemer”, zegt Van Eck. “Hij moet veel tijd en energie investeren, terwijl er geen vergoeding tegenover staat.” Ook de risicoverdeling kan evenwichtiger. “Vooral in Design & Construct-contracten worden veel risico’s bij de opdrachtnemer gelegd.”

Helderheid en proportionaliteit
Van Eck pleit voor heldere en proportionele EMVI-aanbestedingen. “De complexiteit van EMVI moet recht doen aan de aard van de opdracht. Een opdrachtgever moet ook transparant zijn over de scores. Hij moet laten zien waarom het ene plan van aanpak een vijf krijgt en het andere een tien. Dat voorkomt een gevoel van achterkamertjespolitiek.” Tot slot moet er onderscheid gemaakt worden tussen kleinere en grotere projecten. “Voor kleinere projecten denken we aan een EMVI Light-methodiek. Deze heeft een beperkt aantal inschrijvers en gunningscriteria. Dat verlaagt de transactiekosten en vergroot het onderscheidend vermogen.”

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres