Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
10
08
16
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
1
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Aanbesteden
Soort:

Ernstige fouten renovatie Julianabrug

Ernstige fouten renovatie Julianabrug

De voorbereiding en uitvoering van de renovatie van de Koningin Julianabrug schoot ernstig tekort. De uitvoerende partijen onderschatten de complexiteit van de werkzaamheden en niemand realiseerde zich dat het hijsen van het brugdeel risico’s had voor de omgeving. De uitvoerende partijen hebben verzaakt de risico’s goed in kaart te brengen en verantwoordelijkheid te nemen. Maar ook de aanbestedende partij heeft de verkeerde zaken als prioriteit aangemerkt.

Tijdens het hijsen van het brugdek vielen op 3 augustus 2015 twee hijskranen om en kwamen samen met het brugdek terecht op naastgelegen woningen en winkelpanden. De materiële schade was enorm, maar er vielen geen slachtoffers. Dit schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in zijn rapport.

Complexiteit onderschat
In de voorbereiding van de hijswerkzaamheden vanaf het water is de complexiteit ervan onderschat. Er is onvoldoende stilgestaan bij het belang van stabiliteit. Het kraanbedrijf en het pontonbedrijf gingen er vanuit dat door voorzichtig te werken en de pontons goed te ballasten de werkzaamheden veilig uitgevoerd konden worden. De Onderzoeksraad constateert dat de partijen het werk benaderden als een routineklus, waarbij de risico’s systematisch werden onderschat en dat het hijsplan incompleet en ongeschikt was.

Verantwoordelijkheden onduidelijk
De opdracht voor de renovatie van de brug werd gegund aan een bouwcombinatie, bestaande uit een bouwbedrijf en een staalbouwer. De combinatie Mourik/BSB tekende als enige in op het project. De aannemers vroegen 5,6 miljoen euro, veel minder dan de 10 miljoen euro die de gemeente ervoor gereserveerd had. In de samenwerking waren de taken en verantwoordelijkheden tussen de twee partijen sterk versnipperd. Als gevolg schoot de risicobeheersing tekort. De partijen vertrouwden blind op elkaars kennis en ervaring en leunden op de verantwoordelijkheid van de ander. Zowel de staalbouwer als het bouwbedrijf lieten zo gebeuren dat er met een onveilige hijsopstelling werd gewerkt, schrijft de Onderzoeksraad.

Focus gemeente op overlast
Bij de aanbesteding van de renovatie van de Julianabrug lag de focus van de gemeente op het voorkomen van hinder en overlast voor omwonenden. Met fictieve kortingen, bonussen en boetes zocht Alphen aan den Rijn naar een aannemer die de opdracht het snelst kon vervullen. De gemeente daagde de bouwers uit om de bouwtijd met veertig procent te verkorten. De Willem de Zwijgerlaan, een belangrijke verkeersader in Alphen aan den Rijn, moest zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Aan het waarborgen van de publieke veiligheid werd volledig voorbij gegaan. Dit terwijl een gemeente als opdrachtgever en als vergunningverlener actief kan sturen op omgevingsveiligheid.

Aanbevelingen Onderzoeksraad
Adequate risicobeheersing is cruciaal, oordeelt de Onderzoeksraad. Gedurende het totale bouwtraject en door de gehele keten moeten de betrokken partijen samenwerken om risico’s te identificeren en te beheersen. De Raad beveelt daarom aan om bij bouwprojecten één centrale partij aan te wijzen die de verantwoordelijkheid draagt voor risicobeheersing, waaronder omgevingsveiligheid. Verder beveelt de Raad aan om omgevingsveiligheid als gunningscriterium mee te nemen in aanbestedingen van bouwwerken.

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor AanbestedingsCafe.nl zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@aanbestedings-cafe.nl

Reacties:

 • C.J. legel | 10-08-2016 om 18:01

  Enkele opmerkingen:
  -De combinatie van Mourik/BSB had geen expertise inzake het bouwen van een basculebrug.
  -Bij de aanbesteding een verschil van meer dan 10% t.a.v. de opdrachtgevers begroting hoort toch onderzocht te worden. Welke begroting is goed en hoe de verschillen te verklaren.
  -Slechts 1 inschrijver bij een openbare inschrijving hoort toch herzien te worden.
  -Welke CAR verzekering was er gesloten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.