Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

EU-Commissie: “Professionaliteit inkopers systematisch probleem”

“De beperkte professionaliteit van overheidsinkopers is een systematisch probleem in veel lidstaten”, stelt de Europese Commissie in zijn voorstellen voor de verbetering van de aanbestedingspraktijk in Europa. De Commissie wil de professionaliteit vergroten door in te zetten op langdurige professionaliseringsstrategieën. Lidstaten dienen minimumvaardigheden en competenties, waarin alle aanbestedingsprofessionals moeten zijn opgeleid, vast te stellen. Ook dienen lidstaten passende opleidingsprogramma’s te ontwikkelen.

Het kabinet reageert sterk afwijzend op de aanbeveling van de Commissie om minimumvaardigheden en competenties voor aanbestedingsprofessionals, rechters en auditors vast te stellen. Ook werkt Nederland niet mee aan het oprichten van passende opleidingsprogramma’s of een Europees competentiekader.

Zaak van de lidstaten
“Nederland vind het belangrijk dat overheidsinkopers goede vaardigheden en competenties hebben. Op Rijksniveau is er een opleidingsprogramma voor Rijksinkopers en is er een generiek competentieraamwerk. Ook is het kabinet voornemens om te kijken naar een meer passende beloningsstructuur voor inkopers. Echter, of er in lidstaten stappen op dit vlak worden gezet, vindt het kabinet een zaak van de lidstaten”, aldus het ministerie van Economische Zaken.

Europees inkooponderwijs
De houding van Nederland is opvallend, omdat verschillende Europese universiteiten, waaronder Universiteit Twente, momenteel onderzoek doen naar de vereiste inkoopcompetenties. Vanuit het Erasmus+ programma van de Europese Unie hebben de universiteiten een subsidie van ruim 430.000 euro gekregen om een Europees Inkoop onderwijsprogramma op te zetten.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres