Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
11
12
17
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Aanbesteden
Soort:

EU Commissie start inbreukprocedure om aanbestedingsplicht woningcorporaties

De Europese Commissie start een inbreukprocedure tegen Nederland. Volgens de Commissie moeten woningcorporaties, op grond van de Aanbestedingsrichtlijn (nr. 2014/24/EG) worden aangemerkt als aanbestedende diensten en voldoen aan de Europese aanbestedingsregels. Nederland moet binnen twee maanden reageren op het oordeel. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) buigt zich over het besluit.

Als een aanbestedende dienst niet handelt volgens de Europese aanbestedingsrichtlijn, dan kan de Europese Commissie een inbreukprocedure tegen een lidstaat starten. Dit houdt in dat de rijksoverheid een brief van de Commissie krijgt met een uitleg en een reactietermijn. Als het antwoord van het ministerie van BZK niet bevredigend is, kan de Commissie naar het Europese Hof van Justitie stappen. Het Hof geeft een eindoordeel in het geschil en kan leiden tot boetes en dwangsommen.

Houding Nederland
Europa Decentraal publiceerde in juni 2017 een artikel waarin zij het standpunt van de Nederlandse overheid uiteenzetten. Daaruit blijkt dat de regering van mening is dat woningcorporaties niet Europees aanbestedingsplichtig zijn. Dit is bevestigd tijdens de parlementaire behandeling van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting in 2015. Het standpunt werd ingenomen na overleg met de Europese Commissie over het staatssteundossier en de positionering van woningcorporaties hierin. Via dit dossier kwam ook de wijze van toezicht op de corporaties aan de orde en het al dan niet vervullen van taken in het algemeen belang versus commerciële taken.

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor AanbestedingsCafe.nl zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@aanbestedings-cafe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.