Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

'Europees aanbesteden van jeugdzorg gaat te ver'

Kamerleden willen dat gemeenten jeugdhulp kunnen inkopen zónder Europese aanbesteding. Dat bleek uit het Algemeen Overleg Jeugdhulp in de Tweede Kamer op 23 februari. Verschillende fracties vragen Staatssecretaris Van Rijn om te kijken naar alternatieven voor de zorginkoop.

Veel gemeenten hebben moeite met het inkopen van Jeugdzorg en de Tweede Kamer vreest dat er sprake is van doorgeslagen marktdenken. Europees aanbesteden gaat volgens de Kamer te ver.

Nauwelijks marktwerking
Ypma van PvdA geeft aan dat alle instellingen een gelijke kans moeten krijgen voor een opdracht, maar dat de aanbestedingen vooral gericht zijn op de laagste prijs. Er is volgens haar nauwelijks sprake van echte marktwerking in de jeugdhulp. Daarom wil zij dat er duidelijkheid en ondersteuning wordt verschaft over dialooggerichte gunning en raamovereenkomsten om diensten in te kopen. Ze pleit daarnaast voor een vereenvoudigde aanbestedingsprocedure.

Geen Europese aanbesteding
Kamerlid Keijzer van het CDA en Van Gerven van de SP zijn iets stelliger in hun verzoek. Zij willen dat de regering duidelijk verschaft hoe er contracten gesloten kunnen worden voor jeugdhulp zonder een Europese aanbesteding.

Gebonden aan de regels
De staatssecretaris zegt toe dat hij ondersteuning wil bieden om tot een zo simpel mogelijke procedure te komen. Hij ondersteunt daarmee de motie van Ypma. Over de moties van Keijzer en Van Gerven is hij kritischer. Van Rijn: “Er zijn Europese regels waarin staat wanneer je wel of niet moet aanbesteden. Daarin staat ook wanneer er een verlicht regime van toepassing is.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres