Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Europese Commissie negeert Code Verantwoordelijk Marktgedrag

De Europese Commissie (EC) heeft voor de Joint Research Centre in Petten een aanbesteding voor schoonmaakdienstverlening gegund met ‘laagste prijs’ als enig gunningscriterium. Dat is tegen het zere been van de commissie Code Verantwoordelijk Martkgedrag, dat benadrukt dat inschrijvers gevraagd hebben om het gunningscriterium om te zetten naar ‘prijs en kwaliteit.’ Daarop heeft ook de Codecommissie de EC op andere gedachten proberen te brengen. Dat is niet gelukt, waardoor de Codecommissie de EC nu een ‘gele kaart’ heeft gegeven.  

De EC stelt dat het Joint Research Centre in Petten gebonden is aan Europese aanbestedingsregels, en niet aan de Nederlandse aanbestedingswet. Daarom was het niet van plan om het gunningscriterium om te zetten naar EMVI. Wel geeft de EC aan bekend te zijn met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

Ondergrens
Op de website van de Codecommissie stelt voorzitter Kees Blokland dat de kwaliteitscriteria in de aanbesteding van de EC slechts een ondergrens definieerden, waardoor er geen impuls uitging naar concurrentie op kwaliteit. Dat strookt volgens hem niet met de intentie van de wetgever en de Codecommissie: het bevorderen van verantwoordelijk marktgedrag.

Werkdruk
Blokland geeft bovendien aan dat het uiteindelijk gegunde bedrag 20% lager ligt dan de aanvankelijk geraamde waarde. De Codecommissie zal daarom de uitvoering van het contract in de gaten houden, en hoopt dat het niet zal leiden tot extra werkdruk of andere onaangename effecten voor de schoonmakers.

Onrealistische prijzen
Blokland vreest dat wanneer opdrachtgevers zich niet houden aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag de kans groter is dat potentiële aannemers zich tegen lage en onrealistische prijzen inschrijven. De gevolgen hiervan kunnen uiteindelijk bij de uitvoerende werknemers terechtkomen. Door de Code na te leven zouden zulke zaken kunnen worden voorkomen.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (5)

aanbestedingscafe gebruiker 17 januari 2019 15:49 uur

"Het toepassen van beste prijs-kwaliteitsverhouding is een methode om extra kwaliteit te honoreren. De opdrachtgever beoordeelt de inschrijving niet alleen op prijs, maar ook op andere (kwaliteits)criteria. Alleen bij uitzondering mag het criterium laagste prijs of laagste kosten nog worden toegepast volgens de Aanbestedingswet 2012. De motivering hiervoor moet dan worden vastgelegd in het aanbestedingsdocument." Deze informatie kunt u terugvinden op de website van de Code Schoonmaak.

aanbestedingscafe gebruiker 10 januari 2019 15:58 uur

Tja. Het is het paradigma van de gouden kranen. We hebben echt genoeg aan een vergulde, van messing, maar als je een gouden levert die we niet nodig hebben dan krijg je punten en maken we nog wat extra belastinggeld over na acceptatie van de levering.

aanbestedingscafe gebruiker 10 januari 2019 09:43 uur

Helemaal met je eens Theo. en 2 post met een gele kaart. Volgens mij is 2x "geel" een "rode" kaart in het voetbal.

aanbestedingscafe gebruiker 9 januari 2019 21:02 uur

Wat een flauwekul. Overweging 90 van richtlijn 2014/24 wijst er juist special nog op dat aanbestedende diensten de kwaliteit ook in eisen kunnen vastleggen: "Er zij voorts aan herinnerd dat het de aanbestedende diensten vrijstaat passende kwaliteitsnormen vast te stellen door middel van technische specificaties of contractvoorwaarden." Waarom zou je het al die inschrijvers moeilijk maken door ze allerlei plannen te laten schrijven, als je precies weet welke kwaliteit je wilt en dat in een bestek zet? Ik zou zeggen: een gele kaart voor de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

aanbestedingscafe gebruiker 9 januari 2019 10:44 uur

In het artikel wordt geschreven over "laagste prijs" "prijs en kwaliteit" en over "EMVI" als gunningscriterium. Op de website van de CVM wordt ook nog aangegeven dat "EMVI het gunnigscriterium is dat gehanteerd moet worden. als men derden al wil wijzen op fouten dan wordt het tijd dat de CVM een begint met het aanpassen van zijn eigen website en die up-to-date maakt. Door te blijven hangen in oude termen en niet mee te gaan in gewijzigde wet en regelgeving verdient zij zelf ook een "gele kaart". Dat het uiteindelijk gegunde bedrag 20% lager ligt dan de geraamde waarde zegt zo niets. Daar niet bekend is hoe die geraamde waarde tot stand is gekomen. Is dit wel een realistische waarde of was die misschien wel veel te hoog, waardoor de inschrijfsommen wel een realistisch zijn. Aan de andere kant als de markt hebben marktpartijen ook altijd de mogelijkheid om niet in te schrijven en kunnen zo een signaal afgeven. Ook kan men naar de commissie van aanbestedingsexperts gaan of naar de rechter om de aanbesteding(sprocedure) te laten toetsen.

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres