Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Extra amendementen van Monasch voor herziening Aanbestedingswet

Kamerlid Monasch van de PvdA heeft nog twee amendementen ingediend ter behandeling op 22 maart. Amendement 26 regelt dat een aanbestedende dienst ook de gunning op laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit dient te motiveren in de aanbestedingsstukken. Daarnaast wil Monasch dat de centrale aanbestedende dienst die de economisch meest voordelige inschrijving vaststelt op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding, altijd sociale-, milieu- en innovatieve kenmerken stelt. Hieraan moet een zwaarder gewicht worden toegekend dan aan de andere criteria. Onder milieukenmerken worden ook duurzaamheidskenmerken en klimaatdoelstellingen verstaan.

Het tweede amendement (nr 27) regelt dat het vaststellen van de economisch meest voordelige inschrijving uitsluitend op grond van de laagste prijs of kosteneffectiviteit niet is toegestaan bij categorieën die door het bestuur zijn aangewezen. Het ontwerp van het besluit moet worden voorgelegd aan de beide kamers der Staten-Generaal. Met dit amendement wordt invulling gegeven aan een keuzemogelijkheid in de richtlijnen. Lidstaten mogen namelijk zelf bepalen of en welke categorieën aanbestedende diensten zij uitsluiten van gunning op basis van ‘laagste prijs’ of ‘kosteneffectiviteit’. Hiermee worden de kansen voor het mkb vergroot en wordt de kwaliteit van de te leveren diensten versterkt, stelt Monasch. 

Behandeling Aanbestedingswet
De behandeling van de Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en het stemmen op de moties en amendementen staat nu gepland op dinsdag 22 maart om 16:00. Kamerlid Monasch vroeg afgelopen dinsdag uitstel aan. De reden hiervoor was hoogstwaarschijnlijk dit amendement, dat reeds in aanmaak was.

Moties en amendementen
Dinsdag zullen ook moties behandeld worden van Agnes Mulder (CDA), Sharon Gesthuizen (SP), Eppo Bruins (ChristenUnie), Kees Verhoeven (D66) en Erik Ziengs (VVD). Verder hebben Verhoeven, Bruins, Gesthuizen en Ziengs ook verschillende amendementen ingediend.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres