Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Failliete Britse bouwgigant zorgt voor onrust over Nederlandse DBFMO-opdrachten

Britse bouwgigant Carillion is failliet gegaan. Het bouwbedrijf was verantwoordelijk voor grote projecten in de publieke sector van Engeland. Zo was het betrokken bij de bouw van ziekenhuizen in Liverpool en Birmingham. Ook heeft het bedrijf meerdere infrastructuurprojecten onder zijn hoede, zoals de bouw van een hogesnelheidslijn van Londen naar het noorden van Engeland en de aanleg van een ringweg om de Schotse stad Aberdeen. Vertragingen en financiële tegenvallers bij minstens drie van de projecten zou het bedrijf de kop hebben gekost.

Tweede Kamerleden Sneller en Paternotte (D66) zien in dit bericht een waarschuwing voor de Nederlandse publieke inkoop. Zij vragen aan Minister Hoekstra (Financiën) om opheldering over het toenemende aantal contracten met private partijen op basis van het principe van Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO). Binnen dit principe levert een consortium een dienst over de hele levensduur. Denk bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van een weg, in plaats van alleen het aanleggen van asfalt.


Huidige DBFM(O) projecten Rijksoverheid

Toenemend aantal projecten
De afgelopen jaren zijn 40 projecten gegund op basis van DBFMO. Hoekstra voorziet dat deze groei van het aantal nieuwe projecten zal afnemen tot naar verwachting gemiddeld 2 à 3 per jaar. Hierbij benadrukt hij dat DBFMO geen doel op zich is, maar een middel om ‘value for money’ te bereiken. “Een keuze voor DBFMO vindt plaats op basis van een vergelijking tussen verschillende contractvormen. Bij ieder project boven 25 miljoen euro voor gebouwen en 60 miljoen euro voor infrastructuur wordt deze afweging gemaakt. Gebouwen en infrastructuur zijn in het algemeen geschikt voor optimalisatie van levensduurvoordelen binnen DBFMO contracten, omdat deze projecten vanwege hun aard stabiel en langlopend zijn, de scope vooraf goed te bepalen is en de risico’s goed in te schatten en te beheersen zijn voor de opdrachtnemer. DBFMO projecten hebben een financiële meerwaarde van gemiddeld 10 tot 15 procent.”

Faillissementen tijdens looptijd
De voornaamste zorg van de Kamerleden is een faillissement van de aanbieders tijdens de looptijd van het contract. Volgens Hoekstra is dit nog nooit voorgekomen. “De opdrachtnemer is een consortium van meerdere private partijen. De enige manier om geld te verdienen voor de projectvennootschap is om de dienst te leveren gedurende de looptijd van het project. Hierdoor hebben alle betrokken marktpartijen een sterke prikkel om de gewenste prestaties te leveren en om eventuele problemen zelf aan te pakken of te voorkomen. Mocht er toch een partij binnen het consortium failliet gaan, dan dienen de andere deelnemende partijen dit zelf op te lossen.”

Mechanisme werkt
De minister vervolgt dat het mechanisme van DBFMO zelfs tijdens de moeilijke marktomstandigheden van de bouwsector heeft gewerkt. “Deze omstandigheden leidden wel tot financiële problemen bij bouwbedrijven en zelfs (dreigende) faillissementen van enkele partijen. Dit is bijvoorbeeld gebeurd in 2016 toen problemen ontstonden bij Imtech. Deze partij was betrokken bij onder meer de Penitentiaire Inrichting Zaanstad. De private partijen hebben toen zelf een goede oplossing gevonden.”

Waarborg
Als het systeem niet werkt, dan heeft het Rijk als waarborg een contract met de externe financiers voor het uiterste geval dat alle partijen in de projectvennootschap failliet zouden gaan. “In dat geval kan het Rijk deze financiers aanspreken om te zorgen dat zij nieuwe partijen vinden om de projectvennootschap weer te vullen en de opdracht af te ronden. Deze situatie heeft zich overigens nog nooit voorgedaan.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres