Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Financiële arrangementen geneesmiddelen besparen in 2018 203 miljoen

Er komen regelmatig geneesmiddelen op de markt die nieuwe perspectieven bieden voor patiënten. Voor hen is het van belang dat dit geneesmiddel zo snel mogelijk beschikbaar komt. Tegelijkertijd is de betaalbaarheid van de geneesmiddelen op lange termijn een punt van zorg voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheid. Om de kosten te beperken sluit de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) financiële arrangementen voor geneesmiddelen. Een financieel arrangement is een maatwerkinstrument dat uitsluitend wordt toegepast in gevallen dat er sprake is van grote financiële risico’s en indien zorgaanbieders en zorgverzekeraars zelf op dat moment onvoldoende invloed kunnen uitoefenen op de prijs.

De pilotfase van de financiële arrangementen is afgelopen januari beëindigd en is sindsdien een structureel onderdeel van het beleid dat wordt uitgevoerd door het Ministerie van VWS ten aanzien van besluiten rondom de opname van dure geneesmiddelen in het verzekerde pakket. Uit de voortgangsbrief Financiële Arrangementen blijkt dat er in 2015 122 miljoen is bespaard op de geneesmiddelen. De minister schat dat deze besparing in 2017 150 miljoen zal zijn en in 2018 zelfs 203 miljoen.

Openheid van zaken
Afgelopen jaar had de Tweede Kamer commentaar op Minister Schippers. De onderhandelingen met de farmaceutische industrie zouden onvoldoende transparant zijn. Een geruime Kamermeerderheid gaf aan dat de minister openheid van zaken moet geven en de afgesproken prijzen niet langer geheim moet houden.

De minister heeft op de wens van openheid geen duidelijkheid verschaft. De SP-fractie vraagt het nu in een reeks Kamervragen nogmaals: Waarom gaat de minister voorbij aan de wens van de Kamermeerderheid om een einde te maken aan de geheime prijsafspraken? Schippers geeft aan dat ze met haar rug tegen de muur staat wat geheimhouding betreft. “Ik streef naar transparante afspraken ten aanzien van prijsverlagingen. Indien de leverancier niet aan deze wens wil voldoen, maar zich alleen wil committeren aan een vertrouwelijke korting sta ik voor de keuze om het middel tegen de prijs zonde korting op te nemen in het pakket, het middel tegen een verlaagde maar vertrouwelijke prijs op te nemen of het middel niet op te nemen in het pakket.”

Samenwerking
De SP geeft aan dat zij van mening is dat de geheime prijsafspraken ervoor zorgen dat de farmaceutische industrie juist in de kaart wordt gespeeld. Schippers: “Ik vind het zeer onwenselijk dat de industrie wel weet welke prijs in verschillende landen werkelijk wordt betaald, maar dat landen het niet van elkaar weten. Ik heb mijn ongenoegen hierover al vaker uitgesproken en dat is ook waarom ik de samenwerking zoek met andere landen. Hoewel ook daar de afspraken op dit moment niet publiek gemaakt kunnen worden, is het in ieder geval een stap naar meer transparantie tussen deze samenwerkende landen en daarnaast is het van belang om gezamenlijk inkoopkracht te realiseren.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres