Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Te veel focus op lokaal en mkb-gericht inkopen

Lokaal en mkb-gericht inkopen is zeer actueel in de publieke sector. Maar doordat publieke organisaties zoveel focussen op lokaal en/of mkb-gericht inkopen, worden er soms ondernemers die niet aan de kwaliteitseisen voldoen, uitgenodigd om een offerte in te dienen. AevesBenefit vraagt zich daarom in een onderzoek af hoe effectief lokaal en mkb-gericht inkopen nog is.

Door ondernemers uit te nodigen die niet voldoen aan de kwaliteitseisen, wordt gemeenschapsgeld verkeerd besteed, vindt AevesBenefit. Daarnaast komt de objectiviteit van een inkoper in gevaar. Zo gaf 46 procent van de respondenten in het onderzoek aan dat lokale ondernemers belemmerd worden in de ontwikkeling, als publieke organisaties alleen maar lokaal inkopen. Door alleen plaatselijke ondernemers uit te nodigen, worden ondernemers uit andere regio’s namelijk buitenspel gezet.

Weinig verschil prijs en kwaliteit
Daarnaast blijkt uit onderzoek dat er qua prijs en kwaliteit niet zo’n groot verschil zit tussen lokale en niet-lokale ondernemers. Zo gaf slechts 17 procent van de respondenten aan dat de kwaliteit van lokale ondernemers beter was dan die van niet-lokale ondernemers. Daarnaast vond maar 9 procent van de respondenten dat de prijs van lokale ondernemers beter (en dus lager) was dan die van niet lokale-ondernemers. Hetzelfde percentage vond het tegenovergestelde, namelijk dat de prijs van lokale ondernemers slechter, en dus hoger, was.

Reden lokaal of mkb-gericht inkopen
Over het algemeen ligt de focus van publieke organisaties meer op lokaal inkopen dan mkb-gericht inkopen. De voornaamste reden om lokaal in te kopen, zijn: politieke wensen (84 procent), werkgelegenheid (82 procent) en economische stimulans (74 procent). De voorkeur voor mkb-gericht inkopen komt ook door politieke wensen (62 procent) en werkgelegenheid (57 procent). In ieder geval zorgen beide manieren van inkopen voor een sterke lokale economie en de verlaging van werkloosheid.

Minder focus
Volgens AevesBenefit moet er minder focus komen op lokaal en/of mkb-gericht inkopen. Het leidt namelijk niet tot een betere prijs en kwaliteit. Daarnaast schaadt het de omliggende regio’s. Wel zouden publieke organisaties rekening kunnen houden met lokale organisaties en het mkb, zolang ze er maar voor zorgen dat er niet uitsluitend met lokale ondernemers wordt gewerkt bij een aanbesteding.

Het onderzoek
AevesBenefit onderzocht samen met Donald ten Hagen (student Haagse Hogeschool) de mate waarin publieke organisaties lokaal en mkb-gericht inkopen. Hierbij werd er gebruik gemaakt van deskresearch, maar ook van een enquête die is ingevuld door 164 respondenten.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres