Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Formeren rondom inkoop: tijd voor de PvdI?

Het feest der democratie is weer afgelopen. De kiezer heeft gesproken en nu zijn de politici aan zet. De komende weken worden onze stemmen omgezet in een regeerbare coalitie.  Met het aanbreken van de formatiebesprekingen begint een heel wat minder democratisch feest in ons politieke bestel.  Om dit toch al zo ingewikkelde proces voor de heren te vergemakkelijken, gaan we op basis van inkooponderwerpen in de verkiezingsprogramma’s de coalitiemogelijkheden onderzoeken*.  Maar er zijn drastischere maatregelen nodig om inkoop echt op de kaart te zetten.

De eerste formatiepoging van VVD en PvdA lijkt gelijk problematisch. Ziet de VVD overheidsinkoop vooral als middel om marktwerking te stimuleren; de PvdA gebruikt het meer om de markt af te remmen en maatschappelijke doelen te verwezenlijken. De VVD wil bijvoorbeeld het openbaar vervoer (OV) verplicht aanbesteden in de steden; de PvdA is tegen het verplicht aanbesteden ervan. De tegenstellingen op inkoop zijn erg groot. Een uitruil van breekpunten is echter kansrijk: deze coalitie kan in gaan zetten op verbeterd opdrachtgeverschap van de overheid en de participatie van het MKB op de overheidsmarkt. De PvdA is hier pleitbezorger van en geen VVD’er zal hier dwars voor liggen. In dat geval kan het OV nog jaren in handen van de overheid blijven.  

Om de coalitie te ondersteunen in de Eerste Kamer zou het CDA uitgenodigd kunnen worden. Juist op het punt van stimuleren van kansen voor het MKB op de overheidsmarkt geeft CDA de coalitie een extra duwtje in de rug. Door niets over aanbesteden van het OV op te nemen in het verkiezingsprogramma, kan de partij hierop naar willekeur meebewegen met VVD of PvdA. Mocht de rood-blauwe coalitie toch mislukken en zoekt de PvdA expliciet steun voor haar aanbestedingsstandpunt, dan ligt een brede coalitie over links voor de hand. Zelfs de PVV is nog in beeld. Al zal deze partij uiteindelijk afvallen omdat Wilders tegen alle vormen van Europa is en dus ook tegen Europees aanbesteden. De christelijke partijen kunnen over links nog wel aanschuiven, vanwege hun MKB-standpunt. D’66 zal echter eerst een veer over aanbesteden van de zorg moeten laten. Vooral voor de SP een hard breekpunt. Deelname van Groen Links is niet vanzelfsprekend. Aanbesteden wordt vooral gezien als middel om duurzaamheid te stimuleren vanuit de overheid. Niet aanbesteden zou dan gelijk kunnen staan aan niet stimuleren. Met de vervuilende stadsbus in gedachte een moeilijk te verkopen standpunt.

De manier waarop de politieke partijen inkoop en aanbesteding in hun verkiezingsprogramma’s hebben verwerkt, blijft echter nogal beperkt: de focus ligt op het al dan niet aanbesteden. Wie vindt dat overheidsinkoop meer is dan een verzameling sociale en duurzame criteria in een aanbesteding, doet er daarom goed aan een eigen one-issue partij voor inkoop op te richten: De partij voor de Inkoop: de PvdI. De ouderen en dierenliefhebbers zijn ons hierin al voorgegaan. Inkopers staan midden in de samenleving. Wij praten via ons vak mee op tal van belangwekkende beleidsterreinen zoals de zorg, het klimaat en de arbeidsmarkt. Samenwerking met verschillende partijen is voor de PvdI geen probleem. Wie voor meer Europa is kan bij de PvdI terecht:  Europees aanbesteden is tenslotte ons vak. Wie voor minder Europa is kan eveneens bij de PvdI terecht: hoe minder regeltjes en bemoeizucht vanuit Europa hoe leuker ons vak namelijk.

* Bron, Pianoo, 3 augustus 2012,  Verkiezingsprogramma’s en aanbesteden: een overzicht.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres