Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Gebrek aan bewustzijn groot probleem bij aanbestedingen

“We zien een gebrek aan bewustzijn over de volle breedte”, vertelt Mathijs Huizing, aanjager van het traject Beter Aanbesteden bij de overhandiging van de actieagenda aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. “Het gaat om bewustzijn dat een belangrijk deel van het overheidsbudget ingekocht en aanbesteed wordt. Dat goed aanbesteden leidt tot lagere directe en indirecte inkoopkosten en een hogere kwaliteit van de output. Bewustzijn dat hiervoor een adequaat ingerichte en gepositioneerde inkooporganisatie nodig is. Het bewustzijn dat een goed doordachte uitvraag en een zorgvuldig gekozen procedure de beste resultaten opleveren. Het bewustzijn dat clusteren efficiënt kan zijn, maar dat het ook kan leiden tot afhankelijkheid van één partij. Het bewustzijn dat communicatie tussen overheid en marktpartijen voor, tijdens en na een aanbesteding zorgt voor een betere aansluiting tussen vraag en aanbod. Het bewustzijn dat de aanbestedingsregels veel meer ruimte bieden dan je denkt.”

Het traject Beter Aanbesteden komt voort uit de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012, uitgevoerd in 2015. De evaluatie laat zien dat er tussen ondernemers en aanbestedende diensten nog steeds over en weer problemen en ergernissen worden ervaren. Het gaat bijvoorbeeld om kennis van de markt, toepassing van EMVI en SROI, eenzijdige contractvoorwaarden, tenderkosten en onnodige clustering van opdrachten, waardoor het MKB minder kansen heeft. Dit geeft aanbesteden een slecht imago, met als gevolg dat ondernemers afhaken en de overheid niet het maximaal mogelijke resultaat behaalt. “Je hoort ondernemers vaak zeggen: die aanbestedingen van de overheid, ik begin er niet meer aan. Dat is eeuwig zonde, want de spend van de overheid is 73 miljard euro op jaarbasis”, aldus Keijzer.

Traject Beter Aanbesteden
In het traject Beter Aanbesteden zijn aanbestedende diensten en ondernemers in regionale teams met elkaar in gesprek gegaan. Deze teams hadden de opdracht te inventariseren welke problemen men in de praktijk ervaart en hiervoor gezamenlijke oplossingen in de vorm van concrete acties te bedenken. Daarnaast is een landelijke overleggroep ingericht. De actieagenda die vandaag aan Keijzer is overhandigd, is van deze overleggen het resultaat.

Actieagenda
De actieagenda omvat 23 actiepunten, verdeeld over 12 thema’s. Het gaat voornamelijk over betere communicatie, de inkoper eerder betrekken in het aanbestedingsproces, samenwerken aan meer uniforme voorwaarden en een heldere en realistische offerteaanvraag. Keijzer: “Er zijn prachtige aanbevelingen gedaan. Soms zijn deze erg simpel, waarvan je jezelf kunt afvragen waarom het opgeschreven moet worden. Communiceer van tevoren wat je gaat aanbesteden. Ga ik gesprek met bedrijven die er verstand van hebben. Dat mag! Cluster niet allemaal opdrachten onder het mom efficiëntie, maar denk na over betere oplossingen.”

Communicatiecampagne
Keijzer kondigt tevens een communicatiecampagne over Beter Aanbesteden aan. “Die zal gericht zijn op het verspreiden van de uitkomsten van Beter Aanbesteden en het aandacht vragen voor voorbeelden van wat goed gaat. Het is zaak ervoor te zorgen dat er kruisbestuiving ontstaat. Hierbij is PIANOo betrokken. Als onderdeel van de campagne ga ik samen met hen in gesprek met gemeentebestuurders over de actieagenda en de kansen die Beter Aanbesteden biedt voor hun organisatie. Verder komt het landelijk overleg Beter Aanbesteden in 2018 nog bij elkaar om de voortgang van de acties te monitoren.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (1)

aanbestedingscafe gebruiker 20 februari 2018 17:19 uur

Het zijn mooie woorden ! Maar nu de dagelijkse praktijk ! Advies : clusteren afschaffen en de EMVI niet meer toepassen, zodat de inschrijvingen eerlijker behandeld worden c.q.gewaardeerd kunnen worden. De MKB-bedrijven gaan ten onder aan de verkeerde processen. Conclusie : RAW volgen en dan goede bestekken schrijven,waarvan de inhoud t/m einde garantietermijn van toepassing blijft. De opdrachtgevers dienen zich meer op het ontwerp te richten,waardoor de geschillen geminimaliseerd zullen worden.

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres