Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Gebrek aan communicatie groot probleem bij aanbesteden

De gebrekkige communicatie tussen marktpartij en aanbesteder is een van de grootste problemen rond aanbestedingen. “Meer contact tussen overheid en bedrijfsleven, binnen de wettelijke kaders, is van groot belang voor verbetering van de aanbestedingspraktijk”, schrijft minister Kamp van Economische Zaken over de voortgang van Beter Aanbesteden. “Door dergelijk contact krijgen aanbestedende diensten meer marktkennis, waardoor zij hun vraag beter kunnen formuleren. Ondernemers krijgen door het contact een beter beeld van de behoeften van de overheid en doen vervolgens inschrijvingen die beter beantwoorden aan de vraag.”

Beter Aanbesteden is voortgekomen uit de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 in 2015. Volgens minister Kamp liet deze evaluatie zien dat de problemen rond aanbestedingen niet zozeer zitten in de wet zelf, maar in de toepassing van de aanbestedingsregels. “Met Beter Aanbesteden zet ik in op het verbeteren van de kwaliteit van aanbestedingen in de praktijk”, aldus de minister.

Beter Aanbesteden
Dit voorjaar heeft Kamp de heer Huizing aangesteld als aanjager van het traject. “In het afgelopen najaar hebben vijf regionale teams een dialoog gevoerd over praktijkproblemen en -oplossingen die bij kunnen dragen aan de verbetering van de aanbestedingspraktijk. Op 12 januari 2017 hebben de vertegenwoordigers van de regionale teams hun eerste bevindingen besproken in het landelijk overleg. Daaruit kwam naar voren dat overheden en ondernemers het prettig vinden om met elkaar in gesprek te zijn en niet tegenover, maar naast elkaar te staan.”

80 oplossingsrichtingen
De teams hebben meer dan 80 oplossingsrichtingen aangedragen, laat Kamp weten. “Tijdens het landelijk overleg is er gesproken over de omvorming van kansrijke oplossingen tot concrete acties. Voorbeelden zijn het publiceren van inkoopkalenders door aanbestedende diensten, het organiseren van stages die aanbestedende diensten en ondernemers een kijkje in elkaars keuken bieden, of de organisatie van marktdagen.”

Landelijk akkoord
De komende tijd gaan de regionale teams verder met het selecteren en uitwerken van de meest kansrijke oplossingen. “Samen met het landelijk overleg werken zij toe naar een lijst met concrete acties en initiatieven. Deze lijst zal de basis vormen voor een landelijk akkoord dat ik vóór de zomer van dit jaar wil sluiten.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link