Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
23
12
16
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
2
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Aanbesteden
Soort:

Geen vergoeding bij afbreken aanbesteding

Geen vergoeding bij afbreken aanbesteding

Bij het afbreken van een aanbesteding wordt er vrijwel nooit een tenderkostenvergoeding verstrekt. Dat blijkt uit het ‘Onderzoek naar tenderkosten-vergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen’, uitgevoerd door onderzoeksbureau Significant, in opdracht van Henk Kamp, minister van Economische Zaken.

Kamerlid Mulder diende 9 maart een motie in tijdens de behandeling van de gewijzigde aanbestedingswet. In deze motie verzocht zij de regering, voor 1 januari 2017, inzichtelijk te maken hoe vaak aanbestedingsprocedures in de afgelopen jaren te laat zijn ingetrokken en in hoeveel gevallen hierbij vergoedingen zijn uitgekeerd.

Tenderkostenvergoeding
Het onderzoek van Significant beslaat de periode vanaf het moment van inwerkingtreding van de Aanbestedingswet op 1 april 2013 tot 1 januari 2016. In die periode zijn ongeveer 13.000 aanbestedingen op TenderNed gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt dat 334 tot 693 aanbestedingen na de laatste nota van inlichtingen zijn ingetrokken. Slechts één intrekking heeft geleid tot een vergoeding aan de inschrijvende partijen.

Proportionaliteit
De Aanbestedingswet 2012 gaat uit van het proportionaliteitsbeginsel. Van aanbestedende diensten wordt verwacht dat ze proportionele eisen stellen bij een aanbesteding. Dit geldt ook voor de kosten die een ondernemer maakt bij de aanbesteding. De wet kent geen specifieke bepalingen voor het intrekken van aanbestedingen en de eventuele vergoeding van tenderkosten.

Individuele omstandigheden
In zijn brief aan de Tweede Kamer stelt Kamp dat de vraag of een vergoeding zou moeten worden uitbetaald, moet worden beantwoord aan de hand van de individuele omstandigheden van het geval. Een aanbestedingsprocedure hoeft niet altijd tot een overeenkomst te leiden. “Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat een aanbestedende dienst op basis van de offertes die hij heeft ontvangen, moet concluderen dat hetgeen hij vraagt niet door de markt geleverd kan worden”, legt de minister uit. “In dat geval heeft de aanbestedende dienst goede redenen om de aanbestedingsprocedure af te breken.”

Geen standaard vergoeding
Voor een standaard tenderkostenvergoeding ziet Kamp dan ook geen aanleiding. “Het is onvermijdelijk dat een ondernemer kosten maakt om mee te dingen in een aanbesteding. Hij zal een afweging moeten maken tussen de kosten en de kans die hij maakt om de aanbesteding te winnen. Een dergelijk risico maakt onderdeel uit van het ondernemersrisico”, concludeert de minister.

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor AanbestedingsCafe.nl zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@aanbestedings-cafe.nl

Reacties:

  • Inge van Laarhoven | 02-01-2017 om 20:45

    We concluderen dat er ergens tussen de 334 en 693 aanbestedingen zijn ingetrokken, maar we weten wel precies dat er maar bij 1 een vergoeding heeft plaatsgevonden! Ra, ra hoe kan dat? Ik ben heel benieuwd hoe dit onderzoek is uitgevoerd. Ik vind het verzoek van het Kamerlid trouwens bizar. Ze had een aantal mensen kunnen bellen en zo ook een ‘ongeveer’ juist antwoord kunnen krijgen. Het antwoord ligt ook in het contractrecht trouwens. Hoe later in de procedure je een opdracht intrekt hoe beter de motivering moet zijn, dat komt voort uit precontractuele redelijkheid en billijkheid. Botweg roepen dat dit ondernemersrisico is getuigt van erg weinig kennis, inlevingsvermogen en redelijkheid.

  • Frank van den Boogaart | 11-01-2017 om 11:29

    Beste Inge, in maart zijn er nieuwe verkiezingen. Als je nog geen lid bent van een politieke partij dan zou ik lid worden van een partij die hoge ogen gooit om deel uit te maken van de nieuwe regering. Ik zou me dan kandidaat stellen voor de positie van minister van Economische Zaken. Misschien dat dan de redelijkheid en billijkheid in “aanbestedingenland” weer terug kan keren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.