Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Gemeente Rotterdam: ‘Opdrachtnemer moet zelf gemandateerde medewerkers controleren’

In het voorjaar van 2016 informeert de wethouder Stedelijke Ontwikkeling van gemeente Rotterdam de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte over onregelmatigheden bij het pand Boompjeskade 10-14, eigendom van de gemeente. Na diverse onderzoeken blijkt uiteindelijk dat de huur niet betaald is en dat er facturen zijn gedeclareerd voor onuitgevoerd werk. Gemeente Rotterdam is voor ruim 8 miljoen euro gedupeerd. Op 15 december 2016 neemt de gemeenteraad het besluit om een raadsenquête te houden.

Op 29 mei 2017 komt de onderzoekscommissie naar buiten met het eindrapport. De hoofdconclusie luidt dat een falende vastgoedafdeling de fraude in de hand heeft gewerkt. De commissie doet negen aanbevelingen om dit debacle in het vervolg te voorkomen. Eén van deze aanbevelingen luidt als volgt: Verbeter de mandaatregeling en dwing naleving van deze regeling af.

Brief
Deze aanbeveling is de directe aanleiding voor de afdeling Inkoop van de gemeente Rotterdam om haar opdrachtnemers een brief te sturen. Hierin staat: “Voor een juiste en rechtmatige uitvoering van de opdracht is het van belang dat u alleen opdrachten uitvoert die u heeft ontvangen van één van de hiertoe gemandateerde medewerkers van de gemeente Rotterdam conform het besluit Mandaat, Volmacht en Machtiging Rotterdam. U heeft hierbij een eigen verantwoordelijkheid om dit te verifiëren.”

De brief roept een hoop weerstand op bij de ondernemers, waarover AanbestedingsCafe.nl wordt ingelicht. De ontvangers hebben het idee dat de gemeente zich probeert in te dekken en de ondernemer verantwoordelijk wil maken om de onregelmatigheden bij de gemeente te controleren.

Reactie gemeente
Een woordvoerder van de gemeente erkent dat de brief ongelukkig is geformuleerd, maar geeft aan dat de gemeente zich hiermee niet wil indekken. “De gemeente wil de leverancier uitdrukkelijk wijzen op de eigen verantwoordelijkheid om zich ervan te gewisse dat hij/zij zaken doet met een ambtenaar die hiertoe bevoegd is. Ons eigen inkoopproces heeft waarborgen dat alle stappen en checks op de juiste wijze verlopen. Indien om welke reden dan ook niet de juiste inkooproute is gevolgd, dan heeft de opdrachtnemer zelf ook de verantwoordelijkheid om na te gaan met wie ze daadwerkelijk zaken doen.”

Desgevraagd vervolgt de woordvoerder dat de verantwoordelijkheid niet direct ligt bij de ondernemer. “Maar indien niet de juiste inkooproute is gevolgd, welke wij bij elke gecontracteerde partij bij aanvang van de opdracht duidelijk maken, dan rust de verantwoordelijkheid wel bij de ondernemer. Elke ondernemer wil de zekerheid hebben om met de juiste partijen zaken te doen, hiertoe is ook vanuit de ondernemer zelf een actieve houding vereist.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (1)

Martin Krabbenborg 22 augustus 2017 14:50 uur

Het is een bloody shame dat gedurende een periode van 5 jaar 106 facturen betaald werden zonder dat er gecontroleerd werd of de werkzaamheden ook daadwerkelijk waren uitgevoerd. Het zegt veel over de interne organisatie van gemeente Rotterdam.

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres