Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

“Gemeenten niet bezig met kwaliteitsverbetering in sociaal domein”

“Gemeenten zijn niet bezig met kwaliteitsverbetering in het sociaal domein” stelt Goof van Westing, Adviseur Sociaal Domein bij Adjust Sociaal Resultaat. “Hoewel gemeenten de helft van hun budget aan zorg uitgeven, gaan zij bijna nooit met de inwoner zelf in gesprek over hetgeen dat zij gekregen hebben. Het is onwerkelijk dat een gemeente niet weet wat de ervaren kwaliteit van de ondersteuning is.”

In 2015 zijn de WMO-taken en Jeugdhulp gedecentraliseerd. De transitie van de taken naar gemeenten moesten hen in staat stellen om één integraal en samenhangend beleid te voeren. Verder moest er onder andere meer oog zijn voor preventie en zelfredzaamheid van burgers. Tegelijkertijd wilde het kabinet ook besparen. “Gemeenten zijn nu in de tweede aanbestedingsronde beland. Ik zie echter dat zij in dezelfde valkuilen lopen als drie jaar geleden. Ze nemen te weinig tijd om goed na te denken over wat ze willen aanbesteden en ze zijn niet bezig met kwaliteitsverbeteringen.”

Hoofd boven water houden
Het kwaliteitsprobleem schrijft Van Westing toe aan de bezuinigingsdoelstelling. “De bezuinigingsdoelstelling gaat ten koste van de focus op preventie, innovatie en maatwerk in de zorg. Als je echter 10 miljoen tekort komt als gemeente, dan kun je wel zeggen dat je aan kwaliteit wil werken en een toezichthouder wil aanstellen die op cliëntniveau onderzoek doet naar kwaliteit, maar dat kost je 2 fte en dat kan de gemeente niet betalen. Gemeenten zijn vooral bezig het hoofd boven water te houden. Het is echter een vicieuze cirkel, want door eenzijdig te focussen op kostenreductie, zullen de kosten in het sociaal domein op termijn juist omhoog gaan.”

Wanhopig veel inkoopeisen
“Binnen het organiseren van het sociaal domein is inkoop vaak leidend”, vervolgt de adviseur. “Dit heeft als gevolg dat er wanhopig geprobeerd wordt om veel inkoopeisen te stellen. Hierdoor ontstaan veel administratieve lasten die de kwaliteit van zorg niet ten goede komen. Een inkoper van een gemeente vraagt bijvoorbeeld aan zorgaanbieders om een kwaliteitssysteem. In de zorg is nu echter een ontwikkeling gaande dat aanbieders van kwaliteitssystemen afstappen en naar een andere manier van kwaliteitsmeten toegaan. Je loopt als gemeente dus achter, maar stelt het wel als eis aan de inschrijver. Daarnaast stelt de inkoper ook losse eisen, zoals: toon aan dat je een klachtencommissie hebt, toon aan dat je een vrijwilligersbeleid hebt, et cetera. Deze aspecten horen echter ook thuis in een kwaliteitssysteem. Je stelt dus dubbele eisen en daarmee maak je de administratieve lasten onnodig hoog.”

Relatie meten
Van Westing adviseert om inkoop zo plat mogelijk te maken. “Sociaal domein betekent dat je zorg inkoopt en zorg gaat om de relatie tussen de zorgverlener en de cliënt. Dat is niet te meten. Je kunt wel inkoopeisen stellen, maar deze eisen zeggen niets over de mate waarin iemand in staat is om de relatie aan te gaan. Zorg dat je aan de voorkant weinig eisen stelt, maar dat de contractmanager aan de achterkant wel nagaat wat de ervaren kwaliteit is. Is de inwoner tevreden? Wordt de relatie aangegaan? Zijn ze bezig om iemand zelfredzamer te maken? Dat doe je niet aan de voorkant, dat doe je aan de achterkant.”

Zet contractmanager centraal
De contractmanager moet volgens Van Westing centraal staan in het sociaal domein. “Dat is namelijk degene die het contact heeft met de aanbieder. De contractmanager krijgt bijvoorbeeld een zelfevaluatie van de aanbieder. Hoe vindt de aanbieder zelf hoe hij het doet op het gebied van kwaliteit? De contractmanager toetst dit vervolgens op verschillende plekken. Hij vraagt aan de afdeling toegang, backoffice en de toezichthouder: hoe doet deze partij het? Op die manier kan een contractmanager gaan spelen met het beeld dat de aanbieder van zichzelf neerzet en dat toetst hij in de markt. Dan heb je een solide model waarmee je met kwaliteitsverbetering bezig bent.”

Adjust is premium partner van AanbestedingsCafe.nl

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (3)

aanbestedingscafe gebruiker 17 april 2018 13:45 uur

Leuk artikel (zie onderstaand) nu we in onze gemeente net druk doende zijn met kwaliteit van aanbieders. Het artikel is mi iets te kort door de bocht. Systeemkwaliteit garandeert geen ervaren kwaliteit door de zorgvrager en diens omgeving. En ervaren kwaliteit garandeert geen goede (lees: effectieve doelmatige) zorg. Alleen tevreden klanten. Maar het klopt wel dat je aan de voorkant als inkoper niet alles kunt regelen. Want de “proof of the pudding is inderdaad in the eating “. Aan de voorkant wil je de onverantwoorde aanbieders eruit kunnen selecteren. Wetende dat dit nooit 100% zal lukken. De selectie dient voor alle aanbieders gelijk te zijn… ook als je een niet pluis gevoel hebt, aangezien je geacht wordt je te houden aan de aanbestedingsbeginselen zoals gelijke behandeling en transparantie. Tijdens de contactperiode blijkt of de zorgverlening door de aanbieder inderdaad effectief en hopelijk ook efficiënt is. Om dienstverlening effectief te laten zijn is een relatie met de zorgvrager noodzakelijk. Ofwel een goede relatie is voorwaardenscheppend, maar niet het enige waar het over dient te gaan. Gezellig thee drinken met je cliënten is dus niet genoeg. De contractmanager inderdaad een wezelijke taak om in te richten/ te beleggen. Maar deze doet veel meer dan de relatie meten. In mijn beleving zorgt deze voor een integrale contractopvolging waar zowel de kwantitatieve en als kwalitatieve resultaten worden gewogen.

aanbestedingscafe gebruiker 16 april 2018 13:05 uur

Prima visie, maar de uitwerking gaat mank. De contractmanager centraal stellen in het sociaal domein lijkt me geen goed idee. Zet de burger centraal en laat de burger leveranciers beoordelen!!

aanbestedingscafe gebruiker 16 april 2018 08:56 uur

Goede visie. Navolgenswaardig.

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres