Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Gemeenten en Kamer in dubio over zorgaanbestedingen

De overdracht van zorgtaken naar gemeenten gaat niet soepel. Het is onduidelijk of gemeenten genoeg geld hebben, hoe ze het uitgeven en of er openbaar aanbesteed moet worden. Vooral over dit laatste punt is al veel gedebatteerd. Veel gemeenten geven aan de zorg niet aan te willen besteden en ook Kamerleden willen de regels hiervoor ombuigen.

Bergkamp en Raemakers (beide D66) vragen aan staatssecretaris Van Rijn om duidelijkheid. In hoeverre en waar in het sociale domein is de openbare aanbesteding verplicht? En in hoeverre is de staatssecretaris bereid om de kennis over het al dan niet aanbesteden en andere opties te vergroten bij gemeenten?

‘Niet altijd verplicht’
“Een openbare aanbesteding in het sociale domein is niet per definitie in alle gevallen verplicht”, reageert Van Rijn. “Per geval zal het verschillen of sprake is van een te subsidiëren activiteit of een aan te besteden overheidsopdracht. Voor overheidsopdrachten boven de 750.000 euro geldt in het sociale domein een vereenvoudigd aanbestedingsregime. Volgens dit regime moet de opdracht openbaar worden aangekondigd, maar voor het overige is de opdrachtgever geheel vrij om de procedure zelf in te richten. Hierbij moeten wel het transparantiebeginsel, gelijkheidsbeginsel en proportionaliteitsbeginsel in acht worden genomen.”

Onduidelijkheid onwenselijk
De staatssecretaris is het met de Kamerleden eens dat onduidelijkheid over aanbesteden niet wenselijk is, maar geeft tegelijkertijd aan dat er al verschillende acties in gang zijn gezet. Begin dit jaar is er bijvoorbeeld een werkgroep opgericht, met deelnemers van gemeenten, branches, VNG en het Rijk. “Voor de korte termijn zal de werkgroep in samenwerking met PIANOo instellingen en gemeenten ondersteunen met kennis en ervaring over de inkoop in het sociaal domein. Voor de langere termijn zal de werkgroep werken aan een handreiking, die gemeenten ondersteunt bij hun rol als opdrachtgever en inkoper en die instellingen ondersteunt in hun specifieke positie”, aldus Van Rijn. Verder is PIANOo sinds maart 2017 ingeschakeld om vanuit de behoefte van gemeenten gerichte ondersteuning te bieden in het sociaal domein.

‘Niet voldoende’
Meerdere Kamerleden, waaronder Van Engelshoven (D66), Bruins Slot (CDA) en Özütok (GroenLinks), geven in een overleg over het Sociaal Domein aan de antwoorden van de staatssecretaris niet voldoende te vinden. Er is nog niet de gewenste duidelijkheid ontstaan. Daarom dienen de leden een aantal moties in, waarin zij ervoor pleiten dat jeugdreclasserings- en jeugdbeschermingstaken niet aanbesteed hoeven te worden. Daarnaast verzoeken zij de regering om absolute helderheid te bieden aan gemeenten over het al dan niet bestaan van een aanbestedingsplicht en de eventuele mogelijkheden om daarvan af te wijken, dan wel te komen tot uitstel voor een jaar.

Onderzoek jeugdzorg
In een reactie op de moties benadrukt Minister Plasterk dat de aanbestedingsplicht volgt uit de Europese richtlijn en dat men zich daaraan moet houden. Wel is er voor jeugdreclassering en kinderbeschermingsmaatregelen een traject gestart om te onderzoeken op welke wijze de aanbestedingen in deze sectoren vorm kunnen krijgen. Daarbij wordt onderzocht welke maatregelen er genomen moeten worden om te komen tot een vorm van aanbesteding die passend is. Het onderzoek zal uiterlijk 1 juli klaar zijn.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres