Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Gemeenten komen budget tekort voor jeugdzorg

Meer dan de helft van de gemeenten geeft aan dit jaar en komend jaar geld tekort te komen voor jeugdzorg. Ruim 57 procent van de gemeenten heeft dit jaar niet genoeg budget. 61 procent van de gemeenten komen volgend jaar niet uit met het geld. Daaronder vallen ook gemeenten die vorig jaar nog tonnen tot miljoenen overhielden op zorgtaken. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en het blad Binnenlands Bestuur onder 215 gemeenten.

Een groot deel van de overschotten van vorig jaar worden dit jaar en volgend jaar ingezet om tekorten op jeugdhulp op te vangen. Van alle ondervraagde gemeenten denkt maar 6 procent uit te komen met het zorgbudget dat ze van het Rijk ontvangen.

Toename jeugdzorg
Een van de oorzaken voor de extra uitgaven is dat het aantal kinderen en jongeren dat hulp krijgt van gemeenten toeneemt. In regio Haaglanden stijgt de vraag naar jeugdzorg bijvoorbeeld met gemiddeld 22 procent. In gemeente Midden-Delfland zelfs met 54 procent. Geld mag geen reden zijn om kinderen zorg te weigeren, schrijft NOS. Tekorten op jeugdzorg leiden wel tot moeilijke keuzes en discussies over de hoogte van tarieven, de vraag welke zorg strikt noodzakelijk is en over de toelaatbaarheid van wachtlijsten.

Bezuinigingen
Gemeenten zeggen dat ze naast de stijgende hulpvraag ook lijden onder de bezuinigingen. Het bedrag dat gemeenten van de rijksoverheid krijgen voor jeugdzorg, daalt van 3,75 miljard in 2015 naar ongeveer 3,5 miljard in 2017. Gemeenten zien daarnaast een deel van de zorg ook zwaarder en duurder worden. Er is vaak eerst lichte zorg ingezet, waar later toch zwaardere zorg nodig bleek te zijn.

Administratie chaos
Gemeenten wijzen er verder op dat de administratie van de jeugdzorg een chaos is. Er staan veel declaraties uit die nog niet zijn betaald. Er zijn ook kritische geluiden over de manier waarop het Rijk het geld voor jeugdzorg verdeelt onder de gemeenten. Die verdeling zou soms niet kloppen met de werkelijke hulpvraag.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres