Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

“Gemeenten moeten bouwnormen kunnen negeren”

Gemeenten moeten bij bouwbesluiten de landelijke normen voor geluidshinder, kappen van bomen en behoud van monumenten gedeeltelijk naast zich neer kunnen leggen. Alleen dan lukt het om de lange, ingewikkelde procedures voor de goedkeuring van de bouw van woningen of bedrijfspanden te vereenvoudigen. Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een advies aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

“Een gemeente moet het totaalplaatje kunnen beoordelen en een project goedkeuren als per saldo de omgevingskwaliteit verbetert, ook als een of meer normen worden overschreden”, vindt Niels Koeman, voorzitter van de adviescommissie. Nu komen projecten stil te liggen als aan een of twee normen niet wordt voldaan, schrijft FD.nl.

Procesrisico’s
Koeman noemt als voorbeeld de geluidsnormen, waaraan nieuwe woningen moeten voldoen. Zo kunnen kantoren langs snelwegen vanwege deze normen vaak niet tot woningen worden verbouwd. “Met het huidige stelsel kun je ook al het een en ander bereiken, maar procesrisico’s zijn aanzienlijk. Belanghebbenden kunnen voor de rechter een vergunning aanvechten als een gemeente een wettelijke norm niet naleeft.”

Vertrouwen
De Rli stelt dat er normen zijn, waaronder milieu-eisen, die Europees zijn geregeld. Daarvan afwijken is niet mogelijk. Regels op het gebied van geluid, geur, bodem en veiligheid zijn echter een Nederlandse aangelegenheid. Koeman voegt hieraan toe dat gemeenten ook moeten kunnen besluiten om strengere normen te hanteren dan landelijk is afgesproken. “Als je vertrouwen geeft aan lokale overheden, dan moet je er ook voor openstaan dat het een andere kant opgaat.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres